Skriv ut

Dagens tillverkning av litiumjonbatterier drar stora mängder energi. I framtiden när exempelvis elbilar blir allt vanligare måste batterierna kunna återvinnas effektivt, menar Energimyndigheten som nu ger 4,7 miljoner i forskningsbidrag till Swerea MEFOS för forskning kring återvinning av litiumjonbatterier.

− Vi kommer att undersöka och utvärdera processkedjor där lämpliga mellanprodukter från återvinningen så tidigt som möjligt kan hanteras av energieffektiv storskalig industri. Metoderna ska vara anpassade till nordiska förhållanden och dra fördel av en modern metallurgisk industri, säger Guozhu Ye, projektledare på Swerea.

Litiumjonbatterier har en katod som består av aluminium överdragen av någon typ av litiumoxid. Där ingår också metaller som mangan, kobolt och nickel. Anoden är av koppar med ett lager av grafit, medan elektrolyten består av litiumfluorid eller litiumklorid i en organisk lösning.

Systemet i projektet ska kunna hantera kobolt, koppar, aluminium, litiumoxid, mangan och nickel, med en återvinningsgrad på över 80 procent. En viktig del är också att kartlägga vad som är energi- och miljömässigt, strategiskt och ekonomiskt motiverat att göra.

Målet är att projektet ska bidra till en energibesparing motsvarande 78 GWh år 2030.

Det treåriga projektet drog igång vid årsskiftet och inkluderar allt från litteraturstudier till utveckling i pilotskala samt industriella försök. Swerea MEFOS leder projektet, där även Swerea IVF och Iso-Logistics ingår. Likaså deltar det kinesiska universitetet Kunming University, som har hög kompetens inom området.

 

Kategori: Nyheter