Skriv ut

Det svenska bilsäkerhetsföretaget Veoneer ska utveckla och tillverka ett kommersiellt lidarsystem åt en icke namngiven biltillverkare. Systemet ska användas i självkörande fordon och baseras på teknik från samarbetspartnern Velodyne.

Lidarsystemet använder en pulsad laser för att mäta avstånd, hastighet och vinkel till olika mål. Inget sägs dock om räckvidd, noggrannhet eller hur många sensorer som behövs för att täcka hela varvet runt bilen.

Systemet kan klassificera objekt, upptäcka vägmarkeringar och även positionera fordonet med hjälp av en mycket noggrann karta.

Veoneer har samarbetat med Velodyne under en längre tid och systemet bygger på det amerikanska företagets lidar, asic och firmware. Veoneer står för integrationen med fordonet och tar helhetsansvaret för produkten gentemot kunden.

Veoneer har en del egen kunskap inom området, exempelvis köpte företaget hösten 2017 delar av svenska Fotonic med kunnande inom 3D-kameror och lidarteknik.

Inget sägs om när systemet ska vara färdigt eller hur många system det handlar om.

Kategori: Nyheter