Skriv ut

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att göra en riskanalys för it-säkerhet i svenska 5G-nät. Uppdraget ligger i linje med EU-kommissionens rekommendation och är ett led i regeringens ambition att komma till rätta med eventuella säkerhetsproblem i den digitala infrastrukturen.

PTS ska utföra riskanalysen i samråd med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessutom ska PTS samråda med branschorganisationer och marknadsaktörer.

Det var den 26:e mars som EU-kommissionen presenterade ett förslag till riskanalys av de kommande 5G-näten. Bland annat ska medlemsstaterna bedöma de säkerhetsrisker som påverkar 5G-nät på nationell nivå och vidta en rad säkerhetsåtgärder.

Medlemsstater och relevanta unionsinstitutioner, unionsbyråer och unionsorgan ska gemensamt utveckla en samordnad unionsriskbedömning som bygger på de nationella riskbedömningarna.

Däremot pekade kommissionen inte ut kinesiska leverantörer som ett specifikt problem, någon som USA, Australien och Nya Zeeland gjort.

Kategori: Nyheter