Skriv ut

Elektromobilitet är visserligen inte lätt att avgränsa eftersom det täcker så många områden men en färsk kartläggning från Business Region Göteborg har hittat 263 företag med 58 000 anställda. Inte helt oväntat växer området snabbt.

Elektromobilitet täcker många olika verksamhetsområden inom fordonsindustri inklusive elkraft och tekniska konsulter. Tittar man på SNI-koder som SCB använder för att kategorisera företag blir det hela 60 olika. Dessutom har många företag lagts till manuellt av Prospero som gjort studien på uppdrag av Business Region Göteborg.

Värt att ha i minnet är att företagen måste ha minst fem anställda för att komma med. Det gäller åren 2008, 2012 och 2016 som använts för att studera trender.

Under perioden 2008–2016 har de ingående företagen ökat omsättningen med 18 procent, antalet anställda har ökat med cirka 8000 eller 16 procent. Företag som startats efter 2008 Svarar för 1/3 av omsättningsökningen och 2/3 av jobbtillväxten.

Ladda ner rapporten HÄR > >
 

Kategori: Nyheter