Skriv ut

En elektrisk och 40 ton tung lastbil kan laddas induktivt under körning i vinterväglag. Det är resultatet av världens första testkörning på allmän väg och en viktig milstolpe för projektet Smartroad Gotland.

– Vi är glada över att för första gången någonsin kunna ladda en elektrisk lastbil trådlöst under färd på allmän väg, säger Oren Ezer, vd på Electreon Wireless i ett pressmeddelande och adderar:

– Resultaten av testet är en viktig milstolpe för projektet som finansieras av Trafikverket och som möjliggör eldrivna transporter som är bekväma, kostnadseffektiva och hållbara.

Det som särskiljer Smartroad Gotland från andra elvägar som fått stöd från Trafikverket är att elvägen utrustats med induktiv laddning – därmed överförs energi utan fysisk kontakt mellan vägbana och fordon i rörelse. Tekniken fungerar både med och utan batteri i elfordonet.

Nu har ett test genomförts som visar att teorin fungerar i praktiken. Testet genomfördes i regn och snö på den elväg som installerades i november förra året mellan flygplatsen på Gotland och Visby.

Innan testet startade installerades en styrenhet vid sidan av vägen. Den är ansluten till elnätet och laddspolarna i vägen. Därefter testades kommunikationen med spolarna, samt statisk laddning av lastbilen via fem mottagare. Sedan testades dynamisk laddning av lastbilen på en 50 meter lång sektion med en hastighet upp till 30 km/h.

Resultatet visar att systemet fungerar när lastbilen är i rörelse. Alla mottagare fungerade tillfredsställande och överförde 45 kW till lastbilens batteri.

Under de närmaste månaderna ska fler tester utföras. Tanken är att successivt öka den överförda energin och fordonshastigheten för att slutligen nå 125 kW och motorvägshastighet.

Samtidigt ska fler elektriska vägsegment installeras och en eldriven flygbuss börja köras i skytteltrafik. Under det treåriga projektet är planen att bygga en demonstrationsanläggning där tre avsnitt på totalt 1,6 km blir elektrifierade. Avtsåndet mellan Visby flyplats och busstation är 4,1 km.