Skriv ut

Einrides lastbil kallas självkörande men behöver hjälp av en fjärrchaufför för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Nu har företaget tillsammans med DB Schenker i Jönköping visat att en fjärrchaufför kan ha ansvar för mer än en lastbil samtidigt.

Större delen av tiden kör Einrides eldrivna lastbilar på egen hand även om de hela tiden övervakas av en människa. På godsterminaler och när det uppstår svårare situationer i trafiken behöver en fjärrchaufför ta över körningen. För att det i slutändan ska bli en kostnadsbesparing måste fjärrchaufförerna ha ansvar för flera lastbilar samtidigt.

Företaget har nu tillsammans med DB Schenker visat att en fjärrchauffören kan hantera två lastbilar. Det fungerar så länge lastbilarna inte behöver hjälp samtidigt. På sikt ska varje fjärrchaufför hantera upp till tio lastbilar. Om man dessutom kör dygnet runt, mot normala åtta timmar, skulle produktiviteten öka 200 procent medan timkostnaden för transporterna sjunker med 30 procent.

Einrides plan är att skapa fjärrstyrningscenter med upp till tio chaufförer på varje ställe. Dessa center ska spridas ut geografiskt och kan hjälpa varandra om det behövs. För att allt ska fungera krävs realtidegenskaper i uppkopplingen mellan fordonen och fjärrchaufförerna.

Kategori: Nyheter