Skriv ut

Karlstads universitet får två miljoner kronor till att utveckla en ny datavetenskaplig examen inom området Nätverkskommunikation och cybersäkerhet, för start hösten 2022.

Programmet riktar sig till den som har en bachelor (ingenjör eller kandidat) i datavetenskap eller till den som vill specialisera sig under de sista två åren av civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Karlstads universitet.

Pengarna kommer från KK-stiftelsen, inom ramen för Avans som ger bidrag till utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. 

De regionala företagen Altran, Afry, Prevas, Tieto, Volvo, och Compare fungerar som referensgrupp vad gäller utformning och implementering av utbildningen, och bidrar med gästföreläsningar, examensarbeten och praktikplatser.

Johan Eklund

– Näringslivet upplever att de har ett behov av mer kvalificerad personal inom dessa områden, säger Johan Eklund, lektor i datavetenskap och projektledare för det nya programmet.

– Kraven höjs och vi vill möta deras behov. 

Programmet är på avancerad nivå och riktar sig till dem som ska jobba ganska forskningsnära med ny teknik.

Utbildningen kommer att omfatta två års studier på avancerad nivå och är forskningsförberedande med specialisering mot nätverkskommunikation och cybersäkerhet. 

Kategori: Nyheter