Skriv ut

Göteborg väntar på en andra bränslecellsdriven sopbil. Det är återvinningsföretaget Renova och bränslecellsföretaget Powercell som fått EU-medel för att bygga och driftsätta den nya sopbilen.

– Vi tror mycket på elektriska sopbilar och just bränsleceller och vätgas har uppenbara fördelar både när det gäller räckvidd och lastkapacitet, båda avgörande aspekter för att en mer omfattande elektrifiering skall gå att genomföra också i praktiken, säger Hans Zackrisson, utvecklingschef på Renova, i ett pressmeddelande.

Redan våren 2018 visade Renova upp en helt eldriven sopbil, med batteri som energilager, tillsammans med Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar. Ett halvår senare drog ytterligare ett samarbete kring eldrivna sopbilar igång mellan Renova, Scania, Powercell, Joab och KTH – nu med fokus på vätgas och bränslecellsteknik.

Det är resultatet från det senare samarbetet som nu fått grönt ljus att medverka i EU-projektet REVIVE, Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe. Projektet stöds av Horizion 2020, löper över fyra år och har i uppgift att stötta utvecklingen av bränslecellsdrivna sopbilar för användning i ett antal europeiska städer.

Beställare av den nu aktuella sopbilen är Göteborgs stad.

– Göteborg stad vill gå i bräschen för införandet av ny och mer hållbar teknologi och det här samarbetet ger oss en mycket bra möjlighet att under verkliga förhållanden på allvar testa en nollemissionslösning baserad på bränsleceller och vätgas, säger Peter Årnes, Strateg på Göteborgs stad, i pressmeddelandet.

Anledningen till att bränsleceller och vätgas anses passa väl för att elektrifiera sopbilar är att tanktid, räckvidd, körbarhet och lastkapacitet motsvarar dagens fossildrivna sopbilar. Elektrifiering av både framdrivning och själva sopaggregatet ger dessutom tysta fordon, vilket är attraktivt då sopbilar ofta körs under tidiga morgnar och nära bostäder.

Kategori: Nyheter