Skriv ut

Hela 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till ett ”snabbt” bredbandsnät i oktober 2020. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

PTS definierar ”snabbt bredbandsnät” som 1 Gbit/s eller mer och att 95 procent av hushållen är eller har möjlighet att ansluta sig är en liten ökning från 2019 med 2,8 procentenheter. Högst är tillgången i Stockholms, Gotlands och Hallands län, skriver PTS.

Tittar man istället på hushåll utanför tätbebyggda områden har 68 procent tillgång till eller möjlighet att ansluta sig, vilket är en ökning med över 9 procentenheter jämfört med 2019.

– Bredbandsklyftan mellan tät- och glesbebyggda områden finns kvar, även om den minskar. En viktig insats för att ytterligare minska klyftan är satsningen på statligt bredbandsstöd på totalt 2,85 miljarder under åren 2020 till 2025.

– PTS arbetar nu intensivt för att fördela 2021 års stöd, säger generaldirektören Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Kategori: Nyheter