Skriv ut

Den finska telekomjätten har öppnat ett samarbets- och testcenter för O-RAN i Dallas, USA. Det ska underlätta för andra företag att verifiera och integrera sina produkter med Nokias.

En av huvudtankarna med Open RAN är att det mobiloperatörerna fritt ska kunna kombinera ihop produkter från många olika leverantörer. Lösningen ställer dock stora krav på integrationen, att produkterna fungerar ihop som tänkt. Det gäller både interoperabilitet och kommunikation genom hela kedjan, så kallad end-to-end.

Till att börja med ska centret i Dallas kunna testa funktionalitet för DU (Distributed Unit) och CU (Central Unit), de två delar som kör radiodelens mjukvara och där gränssnitten specificerats av O-RAN Alliance. Även testning med RIC, RAN Intelligent Controller ingår.