Skriv ut

Idag kom domen i målet mellan Huawei och PTS. Förvaltningsrätten avslår det kinesiska företagets överklagan av villkoren i 5G-auktionen.

- Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

När PTS på inrådan av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten förbjöd de operatörer som ville delta i auktionen av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden att köpa utrustning av Huawei, överklagade det kinesiska bolaget beslutet till Förvaltningsrätten.

Efter diverse juridiska turer genomfördes dock auktionen utan att målet avgjorts.

Först den 21 till 23 aprils hölls muntliga förhandlingar där PTS kallat Kennet Alexandersson, senior analytiker vid Säkerhetspolisen, och Kurt Alavaara, informationssäkerhetschef vid Säkerhetspolisen, som vittnen.

De tre vittnen som Huawei kallat var professor Kevin Curran vid universitetet i Ulster på Irland, Tele2:s tidigare teknikchef Thomas Helbo och Marja Dunderfelt som är säkerhetsdirektör vid Huawei i Finland.

Förvaltningsrätten skriver:

Förvaltningsrätten bedömer att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten. Även beroenden i centrala funktioner av personal eller funktioner i utlandet kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Förvaltningsrätten anser att PTS visserligen har brustit i sin handläggning genom att inte kommunicera med Huawei, men att det inte finns skäl att upphäva besluten eftersom de inte har blivit materiellt felaktiga.

Huawei har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.

Länk till pressmeddelandet och domen (länk).