Skriv ut

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten sponsrar med 50 miljarder kronor för att elektrifiera landets flotta av skolbussar, eller driva dem med naturgas.

En första tilldelning av fem miljarder kronor skedde den 20 maj. Hälften går till elbussar och hälften till alternativa bränslen. 

Sponsringen innebär att EPA (Environmental Protection Agency) subventionerar investeringar i fordon och infrastruktur för exempelvis laddning. Bidrag kommer att lottas ut med bättre odds för fattigare distrikt.

Programmet pågår fram till 2026.

USA-presidenten Joe Bidens mål är att USA ska vara koldioxidneutralt till år 2050. Konverteringen av skolbussarna har stöd av båda de amerikanska partierna.

25 miljoner amerikanska barn tar bussen till skolan.


BILD: Blue Bird Corporation