Skriv ut
Genom att analysera parasiteffekterna på ett tidigt stadium, ta hänsyn till variationer i tillverkningsprocessen och optimera kretskonstruktionerna efter dessa kriterier hävdar Cadence att man kan öka utfallet fungerande kretsar. Företaget har lanserat verktyg för ändamålet som enligt tidiga utvärderingar ger mellan 2 och 7 procentenheters förbättring.
I samarbete med en rad kiseltillverkare har Cadence förbättrat sitt halvledarverktyg Virtuoso i syfte att få ut fler fungerande kretsar per kiselskiva. Resultatet, Virtuoso IC 6.1.3, ska enligt företaget öka utfallet med mellan 2 och 7 procentenheter vilket kanske inte låter så mycket men kan vara avgörande för ekonomin i ett kretsprojekt.

Verktyget analyserar bland annat hur de ofrånkomliga variationerna i tjocklek på de olika lagren påverkar parasiteffekterna, och tar hänsyn till dessa skillnader i en tidig analys av konstruktionen. Verktyget föreslår sedan hur konstruktionen kan ändras för att minimera dessa effekter utan att funktion eller kretsprestanda påverkas. Estimeringen av parasiteffekter ligger inom fem procent av de verkliga värdena, hävdar företaget.

- Vid 65 och 45 nm är det stor skillnad på det man konstruerar och det som kommer ut ur processen. Variationerna påverkar kvaliteten, och ju mer som kan åtgärdas tidigt desto större är möjligheterna att få ut fungerande chips, säger Nitin Deo, marknadsansvarig för produkterna.

Verktyget finns anpassat för 65 och 45 nm-processer från IBM, TSMC och UMC, samt för IBMs och Chartereds gemensamma plattform.

Samtidigt lanserar Cadence en version av analogsimulatorn Spice som är mellan 5 och 20 gånger snabbare än tidigare, med bibehållen precision. En del av förbättringen beror på att algoritmerna skrivits om för multiprocessorbearbetning.

- Det här är första gången vi jobbat på att parallellisera våra algoritmer, det gav en dubblering av hastigheten. När vi utnyttjat den möjligheten maximalt tror vi på omkring 20 gånger ökad hastighet, säger Alex Duesener, marknadschef för Europa.

Den nya Spiceversionen ingår i verktyget MMSIM 7.0 Spectre.