Skriv ut
Cyfi är namnet på en ny radiokretsfamilj från Cypress, avsedd för styrning av inbyggda system och industritillämpningar. Den klarar bara av att kommunicera med 1 Mbit/s, men är å andra sidan strömsnål, tillförlitlig, har lång räckvidd och är lätt för konstruktörerna att utveckla nät med.
Halvledarbolaget Cypress tar upp kampen med Zigbee och alla de proprietära radiolösningarna för 2,4 GHz-bandet genom att lansera en helt ny radiolösning kallad Cyfi. Företaget hävdar att man lyckats kombinera låg strömförbrukning, hög tillförlitlighet och lång räckvidd med en enkelhet i utvecklingsarbetet.

Tillförlitligheten uppnås genom DSSS-modulering (direct sequence spread spectrum) på 80 kanaler i 2,4 GHz-bandet, samt genom att datatakten avvägs i förhållande till bruset. Högsta datatakt, för brusfria miljöer, är 1 Mbit/s men om interferensen ökar sänks datatakten stegvis ner till 250 kbit/s. Även signalförstärkningen ökar dynamiskt i förhållande till bruset, allt för att radion så ofta som möjligt ska kunna gå ner i viloläget, där den bara drar 0,8 µA.

Sensornät och människa-maskingränssnitt är två områden som Cypress tror nykomlingen ska passa för, i så skilda branscher som smarta hem, fastighetsautomation, fjärrkontroller, motionsmaskiner och industriell övervakning.

Cyfi-transceivern, CYRF7936, är tänkt att användas ihop med en av Cypress programmerbara systemkretsar i Psoc-familjen, CY3271. En USB-baserad sådan lösning, tillsammans med utvecklingsprogramvara, lanseras också som ett startkit. I Psoc-familjen finns också en rad sensorer för exempelvis tryck, temperatur, fukt, ljus och beröring som kan användas i nätverken. Två AAA-batterier ska räcka för att driva en nod med transceiver och sensor.

Minneskravet är litet. Varje nod behöver bara 5 kbyte flashminne, och en centralstation (hub) behöver 8 kbyte. Protokollstacken stöder trådlösa stjärnnät med upp till 250 noder, alla med asynkron tvåvägskommunikation till centralenheten.
Kategori: Produkt