Skriv ut

Analyserar solpaneler


Den som installerar eller äger en solpanelsanläggning behöver kunna verifiera att anläggningen lever upp till specifikationen. Ett lämpligt hjälpmedel kan vara Greentest FTV100 från Chauvin-Arnoux.
Instrumentet mäter, spelar in och visar alla fysiska storheter samt alla elektriska storheter på en 1- eller 3-fas installationer med solpaneler. Sedan beräknas hur mycket effekt som solpanelen ger genom mätning av solstyrka, omgivningstemperatur, temperatur på själva solpanelen samt genom ström- och spänningsvärden.

Samtidigt kan FTV100 beräkna effektiviteten hos en DC/AC-omvandlare på spänningsutgången samt mäta flödet uppåt eller nedåt på AC/DC-omvandlaren.

På en solpanelsinstallation som varit i drift under en längre tid kan instrumentet användas för att kontrollera kiselcellerna. Det ger en nivå på ström och likspänning, vilket avslöjar effektiviteten på solpanelen.

FTV100 kan även användas före och efter en installation för att verifiera kostnadsbesparingar.

Instrumentet finns i två versioner, med en eller tre strömtänger för likström. Som tillbehör finns Bluetoothkommunikation samt ett stort antal AC- och DC-tänger.
Kategori: Produkt