Skriv ut

Hälften så stor som konkurrenterna. Så presenterar Keysight den nya probspetsen MX0100A InfiniiMax som löds fast på kretskortet.

I takt med att komponenterna blir mindre och avståndet mellan anslutningarna krymper blir det allt svårare att komma åt med vanliga probar.

Ett alternativ är att löda fast probspetsarna, det vill säga de två trådarna som sticker ut från spetsen på ett differentiellt probhuvud. Huvudena är en förbrukningsprodukt som anslut till oscilloskopet via en förstärkare.

Keysights senaste generation av lödbara probhuvuden är hälften så bred som föregångaren och liknar mest ett långsmalt flexkort. I ena änden finns de två trådar som kapas till lämplig längd innan de löds fast på kretskortet. Den andra änden ansluts till en förstärkare med beteckningen 1169B, vilket ger 12 GHz bandbredd. Probspetsen lastar med 0,17 pF mätt differentiell och med 50 kΩ.