Skriv ut

Masspektroskopi, Lidar, radioastronomi, automation, radar, biometri och sonar är några områden där man använder medelvärdesbildning för att hitta svaga signaler i bruset. Tyska Spectrum lanserar ett Cuda-baserat programpaket för uppgiften som komplement till de egna datainsamlingskorten.

I mätlabben brukar man använda oscilloskop, FPGA-kort eller en pc för att processa insamlade data för att hitta svaga signaler som ligger nära eller under brusnivån. Metoderna har dock sina begränsningar framförallt i hur stora datamängder som kan processas och upplösningen i amplitud som normalt är åtta bitar. Spectrum föreslår därför att man ska nyttja grafikkort istället. Det är både snabbare och ger möjlighet att analysera större datamängder, hävdar företaget.

Det nya programpaketet Scapp (Spectrums CUDA Access for Parallel Processing) kan användas tillsammans med företagets datainsamlingskort och ett valfritt grafikkort som stödjer Cuda. Med hjälp av Scapp kan man skyffla data till grafikprocessorn via RDMA (Remote Direct Memory Access) varefter grafikkortet kan utföra analysen.

Det finns färdiga exempel på vanliga medelvärdesbildande funktioner som tidsdomänblock och segmenterad, medelvärdesbildnade summering som är kontinuerlig. All kod är skriven i C/C++.