Skriv ut

Det blir allt vanligare att använda lasrar för att mäta gaser som koldioxid, kvävedioxid och kvävemonoxid. Den optiska spektrumanalysatorn AQ6377 kan användas i utvecklingsfasen för att utvärdera potentiella lasrar och därmed höja kvaliteten i mätresultaten.

Det handlar om lasrar som går från 3,5 till 5 µm i det infraröda våglängdsområdet. De används för att mäta gaser som CO2, N2O och N2. Rent praktiskt absorberar gaser olika delar av spektrum, de har så kallade absorbtionslinjer. Därmed kan man både avgöra vilken gas det handlar om liksom koncentrationen.

Lasrarna är dock inte helt rena, de skickar också ut ljus med andra väglängder än den specificerade vilket påverkar mätresultatet.

Den optiska spektrumanalysatorn AQ6377 kan användas för att utvärdera hur ren en laser är innan man bestämmer sig för att välja den till konstruktionen.

Upplösningen i våglängd är 0,2 nm, noggrannheten är ±0,5 nm, det dynamiska området är 50 dB medan känsligheten går ned till −60 dBm.

Kategori: Produkt