Skriv ut

5G, 6G, satellitkommunikation och radartillämpningar, det är områden som den nya medlemmen i vektorsignalgeneratorfamiljen VXG siktar in sig på. Frekvensområdet går till 110 GHz och bandbredden är 5 GHz.

Grundmodellen av vektorsignalgeneratorn M9484C från Keysight går från 9 kHz till 54 GHz. Med tillägget V3080A går det att utöka frekvensområdet till 110 GHz.

Modulationsbandbredden är 2,5 GHz i grundutförande och 5 GHz med tillägget V3080A.

Instrumentet går att få med en, två eller fyra kanaler. Dock stannar den maximala frekvensen på 20 GHz när alla fyra kanaler används.

I kombination med mjukvaran PathWave kan instrumentet skapa olika typer av signaler som följer 3GPP-standarder för 5G inklusive Mimo med realtidsfädning. Det går exempelvis att skapa åtta överlagrade signaler per kanal vilket totalt ger 32 signaler med ett fyrkanaligt instrument.

Maximal uteffekt vid 10 GHz är 23 dBm.

Fabruset vid 10 GHz och 10 kHz offset är -132 dBc/Hz.

Den uppmätta felvektorn EVM för 5G vid 28 GHz och 100 MHz bandbredd är 0,35 procent.