Skriv ut

Trots att 5G inte riktigt hunnit ur startblocken har forskarna redan börjat fundera på nästa mobilstandard. 6G ligger tio år fram i tiden och då kommunicerar vi via hologram och smarta ytor. Datatakterna är 1 Tbit/s och fördröjningar under 0,1 ms. Dessutom vet näten på centimetern när var vi befinner oss.

5G är den första mobilstandarden som ligger före tidtabell och 6G ser ut att ha ännu mer bråttom. Diskussionerna började för ett drygt år sedan, ungefär samtidigt som de första kommersiella 5G-näten lanserades.

– Jag tror det handlar om att betydelsen som tekniken har för samhället har ökat. Då vill olika spelare positionera sig och vara först ute, säger Magnus Frodigh som är forskningschef på Ericsson.

I så här tidiga skeden handlar mycket om ledarskapet, att påverka vilken riktning utvecklingen tar. En annan drivkraft är patent men det är svårt att veta vilket värde de får i ett så tidigt skede.

– De riktigt värdefulla patenten kommer under standardiseringsarbetet.

För 6G ligger det uppskattningsvis sex, sju år bort i tiden.

Precis som alla tidigare generationer kommer 6G att ge avsevärt större bandbredd, kortare fördröjningar och kunna hantera fler enheter. Men visionen om vad det ska lösa för nya problem är däremot otydlig.

– Jag tänker lite såhär. Försöker man titta tio år fram i tiden måste man fundera på hur världen kommer att se ut. 5G kommer att öppna upp helt nya områden, vi kommer att lära oss otroligt mycket mer och få avancerade tjänster, säger Magnus Frodigh.

Värt att komma hålla i minnet är att 5G precis som tidigare generationer kommer att utvecklas via ett antal iterationer av standarden. Dagens 5G NR, som nyttjar corenätet i LTE, kommer att ersättas av 5G SA med ett nytt corenät om kanske två år och sedan kommer ytterligare ett par iterationer fram till år 2030.

– Det kommer att bli ­dyrare och dyrare att fylla på med funktioner och det är först när man känner att det är dags för en omstart som vi vet vad 6G blir. Det är ganska långt bort ännu, säger Magnus Frodigh.

En rimlig gissning är att modulationsmetoder som QAM och OFDM inte räcker till och att det behövs större frekvensband. Det är populärt att gissa på området mellan 100 GHz och 300 GHz vilket ofta benämns som Terahertzområdet.

Förutom att det ger tillgång till stora, sammanhängande frekvensblock ska man hålla i minnet att räckvidden blir kort och signalerna blockeras av exempelvis väggar.

Samtidigt blir våglängden så kort att det går att få in relativt stora matriser med antennelement även i en mobiltelefon. Det kan användas för att skapa väldigt smala och styrbara lober samtidigt som det underlättar positioneringen relativt basstationerna.

Noggrann positionering skapar också nya förutsättningar för att höja säkerheten, ett problem som måste lösas tidigt.

– Säg att jag påstår mig sitta inne på det här kontoret i Lund men sen kommer signalerna från en helt annan del av staden. Det går att bygga in säkerhet i det fysiska lagret från början, säger Fredrik Tufvesson som är professor vid Lunds tekniska högskola.

En helt annan aspekt som får allt större betydelse är hållbarhet. Ericsson har gjort en studie tillsammans med professorn och miljödebattören Johan Rockström som visar hur olika branscher kan halvera CO2-utslåppen till 2030 med hjälp av 5G och ytterligare en gång till år 2040.

Mobilbranschen i sig står för 1,4 procent av de globala CO2-utsläppen en siffra som spås minskar framöver med 5G.

Utrullningen av 5G kommer framförallt att innebära ett lyft för storstäder.

– I 6G måste man också tänka på glesbefolkade områden, det gäller både norra delarna av Finland och Sverige men även i utvecklingsländer, säger Matti Latva-aho som är chef för det nationella finska 6G-projektet ”6G Flagship”.

Det blir knappast samma datatakter som i städerna utan handlar mer om att det alltid ska gå att ringa och surfa.

– Det kommer att öppna för nya och intressanta tillämpningar.

Sverige och Finland är inte ensamma om att bedriva 6G-forskning. Runt om i världen formeras det just nu olika projekt.

– Kina drog igång ett 6G-projekt i november. Vi vet inte så mycket om det men de kommer hit och berättar om det på vår nästa konferens i mars 2020, säger Matti Latva-aho som är professor vid Uleåborgs universitet.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Korea har varit pionjär vad gäller 5G och det planeras för ett 6G-projekt med start 2021. I Japan är allt fokus på sommarens olympiad och det 5G-nät som ska underlätta spelen. Först därefter lär arbetet med 6G komma igång.

USA har väldigt lite inhemsk industri och har inte formerat några 6G-projekt.

EU ligger i startgroparna med ett nytt flaggskeppsprojekt inom ramen för Horizon 2020. Förslag ska vara inlämnade i april nästa år med planerad start i slutet av året.

– Det börjar hända saker lite överallt, det är en bra tid för akademin men kanske lite tidigt för industrin, säger Matti Latva-aho.

BILDEN I INGRESSEN: Matti Latva-aho på "6G Flagship"

 

 

Kategori: Teknik