Skriv ut
Halvledarbolagens gemensamma statistikorganisation WSTS sänker prognosen för årets tillväxt från 9,1 procent till 4,7 procent. Och i Europa rapporterar komponentdistributörernas samarbetsorgan Idea att första kvartalet inte nådde upp till förväntningarna, med en försäljning 9 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol. I Norden är dock försäljningen stabil.
Under första kvartalet i år ökade den globala försäljningen av halvledare med 3,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, till 63,4 miljarder dollar. Den siffran var lägre än förväntat, vilket tillsammans med den svaga avslutningen av 2007 fått WSTS, World Semiconductor Trade Statistics group att sänka förväntningarna på helåret 2008.

WSTS tror nu på 4,7 procents tillväxt i år, följt av 5,8 procent för 2009 och 8,8 procent för 2010, varefter tillväxten väntas plana ut. För 2008 innebär det en sänkning från 9,1 procents förväntad tillväxt, medan förutsägelserna för 2009 och 2010 är i linje med tidigare prognoser.

Signaler om inbromsning kommer också från Europa. Distributörsorganisationen Idea, Interational Distribution of Electronics Association, konstaterar att de europeiska komponentdistributörerna visserligen ökade sin försäljning med 4 procent under årets första kvartal jämföret med fjolårets sista, till 1,6 miljarder euro. Men det innebar samtidigt en minskning med 9 procent jämfört med första kvartalet 2007. Siffrorna understryker enligt Idea en längre nedåtgående trend eftersom första kvartalet traditionellt är det starkaste för europeiska distributörer.

Halvledarsidan minskade försäljningen mest, med 12 procent. Passiva komponenter visade i princip oförändrad försäljning, medan elektromekanik backade med 7 procent.

Den nordiska marknaden är dock relativt stabil, med en försäljning som enligt Idea ligger stadigt kring 180-190 miljoner euro per kvartal. Storbritannien och Frankrike sviktar, medan Tyskland och Italien går framåt.
Kategori: Nyheter