Skriv ut
Fjorton amerikanska företag vill bryta den japanska dominansen inom batterier för elbilar. Konsortiet har ansökt om statsstöd på 1 miljard dollar och har planer på att bygga en fabrik till en kostnad på uppemot 2 miljarder dollar.
För drygt tjugo år sedan höll den amerikanska halvledarindustrin på att konkurreras ut av den japanska, varvid bolagen gemensamt bildade organisationen Sematech och ansökte om statsstöd, vilket resulterade i att branschen återfick sin konkurrenskraft. Nu hoppas ett konsortium lett av 3M och Johnson Control upprepa den bedriften inom batterier för elbilar, skriver tidningen Wall Street Journal.

De fjorton företagen i konsortiet, som ännu inte fått något namn, har ansökt om 1 miljard dollar i statsstöd, och hoppas därtill på att få låna ytterligare 6 miljarder dollar. Planen är att bygga ett flertal fabriker för storskalig produktion av litium-jonbatterier, något man tror kostar uppemot 2 miljarder dollar per fabrik.

I takt med övergången till elbilar kan batteriteknik och batteriproduktion vara lika strategiskt viktigt som olja är idag, menar konsortiet. Och man pekar på att marknaden idag helt domineras av japanska företag, med Panasonic i spetsen. Och i Kina byggs för närvarande nära 50 fabriker för litium-jonbatterier, medan inte en enda är planerad i USA, skriver Wall Street Journal.

Japanska biltillverkare, främst Toyota, har som bekant också gått i bräschen för hybridbilar. Men såväl General Motors som Ford har tidigare lovat ha plugin-hybrider framme 2010, även om den rådande krisen i bilindustrin kan komma att rucka på de planerna.

Konsortiet säger att dess främsta mål är att skapa en ny amerikansk industri och nya arbetstillfällen i USA. Utländska företag kan mycket väl äga fabrikerna, bara de ligger på amerikansk mark.

Förutom 3M och Johnson Control ingår bland andra även kemiföretaget FMC samt batteribolagen Enersys och Actacell i konsortiet.
Kategori: Nyheter