Skriv ut
Analytiker tror att konsekvenserna av naturkatastroferna i Japan kan bli brist och höjda priser på en rad halvledarkomponenter. Om problemen fortgår kan de påverka hela halvledarindustrin eftersom Japan står för 60 procent av världens produktion av kiselskivor.
Allt mer information kommer nu som indikerar att jordbävningen, tsunamin, kärnkraftverkshaverierna och de påföljande problemen i elförsörjningen i Japan kommer att påverka elektronikindustrin globalt. Bekymren må vara futtiga i jämförelse med det mänskligt lidande, men kan få stora konsekvenser för industrin.

Enligt analyshuset IHS Isuppli kommer problem med elförsörjning och transporter att störa försörjningskedjan för en rad komponenter. Sannolikt påverkas främst NAND-flash, DRAM, styrkretsar, standardlogik, LCD-skärmar och material till dessa.

Logistikproblemen väntas pågå i åtminstone två veckor, vilket är ungefär den tidsrymd som lager hos tillverkare och distributörer räcker, enligt IHS Isuppli. Slutsatsen blir således att eventuella brister inte kommer att uppstå förrän i slutet på mars eller början på april. De kommer dock enligt analytikerna att påverka priserna långt in på tredje kvartalet.

Priserna började stiga redan igår, då handeln öppnade igen efter helgen. NAND-flash har redan ökat med 10 procent på spotmarknaden, och DRAM med 7 procent. Än har dock inte långtidskontrakten påverkats, hävdar analytikerna.

På längre sikt kan det stora problemet för elektronikindustrin dock bli tillgången på kiselskivor, den kanske viktigaste råvaran för halvledarproduktion. Här står Japan för 60 procent av produktionen, och om logistikproblemen påverkar även den nischen kommer hela världens halvledarbolag att få bekymmer, skriver IHS Isuppli. Utanför Japan är det bara tyska Wacker-Siltronic som är någon större producent av kiselskivor.

De flesta japanska halvledarfabriker ligger i södra delen av landet, och påverkades därför inte direkt av vare sig jordbävningen eller tsunamin. Däremot störs de förstås av svårigheterna i elförsörjningen. I den mån reservkraft finns så kan den vara begränsad, och halvledarlinor kan förstöras om de står utan strömmatning.

Tidningen EE Times följer kontinuerligt rapporterna från de berörda halvledarfabrikerna och uppdaterar en webbsida (länk) med status kontinuerligt.
Kategori: Nyheter