Skriv ut
Samhället Ann Arbor i Michigan blir en av flera testplatser när USAs trafiksäkerhetsverk NHTSA går in i fas två  i ett pågående trafiksäkerhetsprogram. Frågan är om antalet olyckor i trafiken kan minskas radikalt när fordon börjar tala med varandra och sin omgivning.
I veckan klubbades fas två i ett amerikanska trafiksäkerhetsprogram. Därmed ska 3 000 bilar, bussar och lastbilar utrustas med wifi. Syftar är att utröna om det med hjälp av wifi-kommunikation mellan fordon och mellan fordon och omgivning dels går att förbättra trafikflödet, dels går att undvika krascher.

Programmet är det hittills största i USA där trafiksäkerhet står i fokus. NHTSA uppskattar att kommunikation mellan fordon kan påverka utgången hos fyra av fem olyckor. Olyckorna tros kunna undvikas helt eller resultera i betydligt lindrigare skador.

Fordonen kommer att använda kommunikationsstandarden DSRC (Dedicated Short Range Communications). Tekniken –  som anses vara snabb, säker och nära nog okänslig för interferens – är vald i samarbete med fordonstillverkare.

Pilotprogrammet kommer att pågå in i 2013, för att därefter eventuellt utökas. Data från programmet ska sedan användas av myndigheten för att fastställa om tekniken bör användas mer  allmänt.
Kategori: Nyheter