Skriv ut
Fordonsbatterier samt återanvändning och återvinning av batterier är teknikområden som står i fokus när Energimyndigheten utlyser 50 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Här handlar om ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till hållbar batterihantering.
Tanken är att Batterifondsprogrammet ska bidra till en långsiktigt hållbar användning av alla typer av batterier samt till energieffektivisering av vägfordon genom bättre batterisystem för ökad elektrifiering.

Utlysningen som nu görs är öppen för ansökningar mot hela programmets, se programbeskrivningen här (länk).

Energimyndigheten har dessutom identifierat fyra forsknings- och utvecklingsområden där man särskilt gärna vill se en utökad verksamhet:

• Bygga en vetenskaplig grund för insamlings- och återvinningsmål för batterier. Vad är energi- och miljömässigt, strategiskt, tekniskt och ekonomiskt motiverat?
• Batterisystem, optimal användning av celler och förenklingspotential på systemnivå avseende vitt skilda krav på effekt-, energi- och livslängdsprestanda i olika fordonsapplikationer.
• Frågor kring optimal användning av stora celler.
• Effekttäthet, material stabila vid höga C-värden.

Forskningsprojekt som har tydlig anknytning till näringslivet premieras. Likaså uppmuntras internationellt samarbete, exempelvis samarbetsprojekt med Kina, Japan, Sydkorea, USA och Tyskland.

Här hittar du anvisningar för ansökan (länk).

Sista ansökningsdagen är den 5 mars i år.
Kategori: Nyheter