Skriv ut

UWB var länge en het kandidat för korthållskommunikation men fick aldrig någon större genomslag. Nu ser tekniken ut att få en ny chans. Denna gång för noggrann avståndsbestämning på korta sträckor.

Det är NXP, Samsung och Bosch som tillsammans med låsbolaget Assa Abloy startar ett konsortium kallat Fira, vilket ska utläsas Fine Ranging.

Tanken är att använda UWB för att mäta avståndet mellan två föremål som befinner sig nära varandra. Mätningen sker med hög noggrannhet och låg energiförbrukning. Fördelarna enligt konsortiet är att UWB är mindre känsligt för störningar än exempelvis Bluetooth och wifi, som också kan användas för positionering, och att noggrannheten blir runt 10 centimeter.

Tillämpningarna kan vara smarta lås, tjänster som aktiveras när man är tillräckligt nära en viss punkt liksom kommunikation mellan två enheter.

Konsortiet vill skapa ett ekosystem med kretsar och mjukvara som gör det enkelt att addera funktionen till nya produkter. Arbetet baseras på IEEE-standraden 802.15.4/4z.

Mer information finns här (länk).
 

 

Kategori: Nyheter