Skriv ut

Den trådlösa laddtekniken Qi har fått en patentpool. Bakom initiativet ligger organisationen MPEG LA.

Använder du den trådlösa laddtekniken Qi i din elektronik? Då har du en räkning att betala till MPEG LA!

Organisationen har samlat ihop ett packe patent som den hävdar täcker teknik som används i laddstandarden Qi. Sex företag har enligt MPEG LA lagt samtliga sina respektive Qipatent i poolen. Så istället för att bråka med dessa sex enskilt om avgifter och giltigheter, kan du nu friskriva dig med en enda signatur.

Priset du betalar är 20 amerikanska cent per såld, tillverkad eller använd Qimottagare. För en sändare betalar du mellan 25 och 75 cent. 

De första 25 000 enheterna per år är gratis. Fler företag kan komma att addera patent till poolen vad tiden lider, utan att det påverkar din avgift. Avgifterna kan höjas, men med högst 20 procent per femårsperiod. 

Du kan dock inte helt andas ut. Företag som ställer sig utanför Qipoolen kan skicka dig egna räkningar. Det kan till och med dyka upp fler Qipatentpooler, som skedde med videokodningstekniken HEVC.

Convenient Power, GE Hybrid, Philips, HK Limited, LLC och Bosch är de företag som valt att bidra med några av sina Qi-patent till poolen.