JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Insändare

INSÄNDARE

Per Henricsson: Små marginaler för stora kontraktstillverkare

Att det går upp och ned ibland kontraktstillverkarna hör till spelets regler och företagens chefer brukar framhålla att man därför måste bedöma resultatet över en konjunkturcykel för att att få en rättvis bild. Eftersom Partnertech, Kitron och Note alla är börsnoterade är det förhållandevis enkelt att ta fram historiska siffror. Tittar man på sista raden i årsredovisningarna, det vill säga vad som återstår efter skatt, är läsningen allt annat än munter.

Svar från Stefan Larsson på Optoga till Agneta Persson:

Lägg ned Electronixmässan i Göteborg och satsa på Komponent/EP i Stockholm vartannat år! Det radikala budskapet lanserade Stockholmsmässans Magnus Eriksson i ett utspel i förra numret av Elektroniktidningen. Och att någonting måste göras för att vända den nedåtgående spiralen innan elektronikmässorna dör sotdöden verkar de flesta vara eniga om.

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)