JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Starka kandidater till årets inbyggnadspris

Startfältet i tävlingen om årets pris för inbyggda system, Embedded Award 2008, ser starkare ut än någonsin i företagsklassen. På studentsidan är det dock tunnare, här har intresset varit lägre än tidigare år och bara fyra bidrag har nominerats.
Ett trådlöst stöldskydd för lastbilar, en trådlös sensor som mäter vibrationer i lager och roterande utrustning, en analysmetod för liknande ändamål, en superdator för ultraljudsanalys, ett smart containerlås och en gyrostabiliserad kamera. Samt en akvarieövervakare och en nivåmätare för septiktankar på fritidsbåtar. Det är de åtta nominerade kandidaterna till årets Embedded Award.

Jämfört med tidigare år är ett första intryck att fler av kandidaterna håller hög verkshöjd och har goda förutsättningar att utvecklas till världsmarknadsprodukter. Elektroniktidningen har tidigare skrivit om flera av produkterna, som containerlåset från Loxystem (länk), lastbilsstöldskyddet från Datachassi (länk) och superdatorn från Prevas (länk).

I år har också storföretagen visat mer intresse än tidigare år. Den trådlösa sensorn för vibrationsmätning är utvecklad av ABB, i ett konsortium där även SKF och ett par stora oljebolag ingår, med stöd från Norges Forskningsråd. Och Prevas, som utvecklat superdatorn för realtidsanalys och tredimensionell grafisk presentation av ultraljud, börjar också höra till de stora aktörerna på marknaden.

I företagsklassen utgörs priset framför allt av ära och medföljande exponering på Tekniska mässan och i medierna. I studentklassen ingår därtill ett kontantpris på 50 000 kronor. Ändå har intresset bland studenterna i år inte varit lika starkt som tidigare. Bara fyra bidrag är nominerade - en Bluetoothbaserad USB-kabelersättare (se tidigare artikel), en fjärrrvärmestyrning, en fuktsensor med Zigbee och en RFID-tagg med inbyggd GPS-mottagare.

Priset delas ut på Tekniska Mässan den 21 oktober. Bakom priset står IM Embedded, den sektion inom IM-föreningen där företag inom inbyggda system sorterar, Elektronikindustriföreningen, KK-stiftelsernas konsortier Tekniq och Minst samt mässan och en branschtidning.

I år är det sjätte året som tävlingen anordnas. Den har även en tredje klass, kallad Mikro/Nano, där produkter ur de andra två klasserna som därtill innehåller någon form av mikromekanik eller nanoteknik automatiskt nomineras.

Hela listan i företagsklassen:

Wivib, en trådlös sensor för vibrationsövervakning av roterande utrustningar, från ABB i Västerås. Systemet består av en autonom sensorenhet med accelerometer, analog filtrering, AD-omvandling, temporär datalagring och trådlös komunikation. Enheten monteras på motorn och kommunicerar med en centraldator som gör analyserna. Tanken är att med konstant övervakning reducera kostnaderna för att förutse fel och haverier som uppstår på grund av vibrationer.

Datachassi, ett stöldskydd för lastbilar från Datachassi AB i Jönköping. Systemet utgår från de sidomarkeringsljus som alla fordon längre än 6 meter måste ha enligt lag. De sitter med 3 meters mellanrum, och innehåller i Datachassis version inbyggda rörelsesensorer och trådlös kommunikation som skapar ett "osynligt staket" runt fordonet. Larmenheterna har inbyggda batterier och fungerar även då lamporna är släckta. Enligt Datachassis vd Werner Hilliges stjäls varor för 75 miljarder kronor varje år ur lastbilar i Europa, och då är inte skadorna på fordonen inräknade. Se tidigare artikel (länk).

Colibri, en gyrostabiliserad kamera för övervakning, från DST Control i Linköping. Colibri är tänkt att sitta på obemannade helikoptrar och andra farkoster. Systemet ger tack vare gyrot stadiga bilder även då bäraren vibrerar, rollar eller lutar. I systemet ingår högpresterande sensorer, rejäl beräkningskraft, kraftiga servomotorer hämtade från hårddiskvärlden och FPGA-baserad elektronik.

Eneye, ett system för akvarieövervakning från Eneye Systems i Västerås. Systemet består av en basstation och sensorer för mätning av pH-värde och vattentemperatur och utrustning för schemastyrd utfordring och medicinering av fiskarna samt återkommande vattenbyten. Basstationen är byggd på en Arm9-processor och innehåller USB, Bluetooth, Zigbee och GPRS. I sidoenheterna sitter en AVR-processor, sensorer samt styr- och mätkretsar.

Gobius, en mätare för septiktankar i fritidsbåtar från FM Marin i Göteborg. Nivån mäts helt från utsidan genom att skapa en vibration i tankväggen och mäta denna vibration med en mems-accelerometer. Signalen analyseras av en mikroprocessor som jämför mätvärdet med tom tank. En lysdiod indikerar när det är dags att tömma tanken. Systemet bygger på en DSP, ett antal sensorer och ett EEPROM för mätvärdeslagring och kalibreringskonstanter. Mätaren fungerar oavsett om tanken är gjord i rostfritt stål, plast eller aluminium.

Bearing Predictor, ett system för analys och förebyggande underhåll av lager i roterande utrustning, från GKE Electronik i Granbergsdal. Systemet analyserar utspänningen från den pulsbreddsmodulerande frekvensomriktaren som styr motorn. Om utspänningen är alltför "taggig" slits lagerbanor och kulor så att lagren kan behöva bytas inom ett eller två år i stället för 10 eller 20 år. Problemet uppstår enligt företaget i cirka fem procent av alla installationer, och tack vare analysen kan resurser och skyddskomponenter sättas in enbart där sådana behövs.

Remote Controlled Automatic Twistlock, från Informasic och Loxystem i Göteborg. Grundkomponenten är ett trådlöst styrt containerlås avsett för lastning och lossning av containrar på fartyg. Varje lås håller för 50 ton lyftkraft och 40 ton skjuvlast, och innehåller en egen variant av 802.15.4-radion. Hårdvaran är ett system på kisel som ger lång batteritid, upp till sju år vilket är lika länge som låsets mekaniska livslängd. Låsen styrs av en Windowsbaserad handdator som också utvecklats inom projektet. Se tidigare artikel (länk).

Supercomputer, en FPGA-baserad parallellbearbetande beräkningsmaskin för analys och presentation av exempelvis ultraljud, från Prevas. Systemet använder upp till 64 processorkort, vart och ett med fem stora FPGA-kretsar som i sin tur innehåller två processorkärnor vardera. Beräkningskraften motsvarar 5000 persondatorer. I det medicinska projekt systemet ursprungligen utvecklades för analyseras data från 1024 ultraljudsenheter och presenterad i tredimensionell grafik i realtid. Se tidigare artikel (länk).

Hela listan i Studentklassen:

Fuktsensor, från Linköpings universitet. Består av en eller flera detektorer med Zigbee-kommunikation och en central larmhanterare. Detektorerna är så strömsnåla att de inbyggda litiumbatterierna håller i tio år.

BlueUSB, från KTH. Ersätter trådbunden USB med Bluetooth och har upp till 100 meters räckvidd. En USB-enhet kopplas in i vardera utrustningen och ska enligt de tävlande på några sekunder ge samma funktion som sladd-USB utan några installationer eller konfigureringar.

Fjärrvärme, från Luleå tekniska universitet. Styr värmen i huset på distans, via Internet, med hjälp av en signalprocessor, Bluetooth och Ethernet. Resultatet blir enligt de tävlande högre verkningsgrad, bättre kontroll och möjlighet för energileverantörern att fjärravläsa konsumtionen i realtid.

PTAG, från Högskolan i Halmstad. En aktiv RFID-tagg med inbyggd GPS-mottagare som kan skicka positionen genom RFID-protokollet. GPS-positionen skickas endast då den inbyggda mems-accelerometern detekterar rörelse, vilket spar energi. Tanken är att använda systemet för stöldskydd och övervakning av exempelvis maskiner, bilar eller båtar inom begränsade områden.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)