JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
tisdag 22 september 2020 VECKA 39

Regeringen fattade i förra veckan beslut om en proposition med nya regler för radioanvändning. Som tidigare annonserat ger den säkerhetspolisen och försvaret möjlighet att stoppa både operatörer och leverantörer.

Regeringen föreslår i propositionen Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning att:

  • En förutsättning för att få tillstånd beviljat är att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka fara för Sveriges säkerhet.
  • Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
  • Det ska vara en förutsättning för att medge en överlåtelse eller uthyrning av tillstånd att radioanvändningen inte kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet och att förvärvaren inte tidigare fått tillståndet återkallat på grund av att denne antagits ha orsakat fara för Sveriges säkerhet.
  • Ett tillstånd ska få återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet.
  • Företag som har tillstånd för radio och tv ska inte omfattas av regleringen.
  • Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska få överklaga beslut som rör punkterna 1–4 till allmän förvaltningsdomstol.
  • Det ska införas sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra att Post- och telestyrelsen får nödvändigt beslutsunderlag för att fatta beslut enligt punkterna 1–4.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.

 

 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)