JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. De vill göra energisparande lika roligt som Tamagochi

TEMA: UPPSTICKARE INOM SMARTA ELNÄT
När du har varit duktig på att spara energi så blommar ditt energiträd i appen upp och blir grönt, och du får några extra virtuella fröer att plantera. Greenely hoppas att hushållen via lekfullhet  ska förmås att ställa om sin elförbrukning till att spara minst tio procent.
Greenely är inte först med att låta hushållen göra detaljerad stati­stik på sin förbrukning. Men, kanske lite grand som Apple, är man först att gå helhjärtat in för att låta ett lockande användargränssnitt vara huvudfokus.

Idén är att göra energisparandet till en lek. Gamification kallas det. Spetskompetensen hos Greenely är beteendevetenskap och spelutveckling snarare än elektronik.

– Vi analyserar hushållens förbrukning och data och förstår vilken typ av sparpotential hushållet har. Därefter använder vi beteendevetenskap och psykologiska triggers för att hjälpa dem nå sin sparpotential, säger företagets vd Tanmoy Bari.

Företaget har många idéer om tävlingsmoment. Det kommer att gå att sätta upp mål, som följs upp, och det kommer att gå att tävla med grannen eller med vännerna på Facebook om vem som sparat mest under månaden. Ovanpå statistiken får du tips som hjälper dig att spara ener­gi, och klå grannarna – sätter ni Greenelys app i händerna på era barn finns det en klar risk att ni kommer att få frysa i vinter.
DENNA TEXT HAR tidigare publicerats i oktobernumret av pappersmagasinet Elektroniktidningen.

För dig som jobbar i den svenska elektronikbranschen är Elektroniktidningen gratis att prenumerera på – våra annonsörer betalar kostnaden.

Här ansöker du om prenumeration (länk).

En annan fördel mot konkurrenterna är att Greenelys energisparteknik inte kräver installation av hårdvara i hushållet. Konkurrenterna installerar en pryl som läser av elmätaren och kontinuerligt rapporterar elförbrukningen. För att använda Greenely behöver hushållet bara tanka hem en app. Det enda som krävs är att hemmet har en smart elmätare installerad av det slag som de flesta hem har sedan 2009.

Greenely hämtar sin information direkt via elleverantören. Där finns bara timstatistik, men Greenely ska bussa nya smarta algoritmer på statistiken och detta ska ge tillräcklig noggrannhet för även kunna ge åtminstone en viss detaljerad återkoppling på hur många procent av elektriciteten som går till olika ändamål – elektronik, matlagning, belysning, och så vidare.

Att i den totala förbrukningen upptäcka mönster som identifierar enskilda brukare och deras konsumtion kallas för energi-disaggregering. Algoritmerna utvecklas fortfarande, så det är för tidigt att säga vilka förbrukare eller förbrukarklasser som kommer att kunna urskiljas. I slutet av september fick företaget en chans att konsultera några utvalda svenska matematiker som kunde bjuda på några olika analysmetoder.

Appen installeras av hushållet, men Greenelys kund är snarare energibolagen. De använder den för att skapa engagemang, lojalitet och ökad kommunikation med sina kunder.

Jan TångringJAN TÅNGRING TYCKER:
Om jordens överlevnad kräver att vi förvandlar klimatkrisen till underhållning – so be it! Jag känner att jag skulle kunna ge appen till åttaåringen hemma och att han mycket väl skulle kunna i hamna ett mentalt läge där han med stor energi pushar familjen att göra av med mindre energi. Jag tror Greenelys lekfulla modell kan kunna komma att fungera alldeles utmärkt.
Appen finns i en betaversion idag. Under 2016 kommer Greenely att lansera den skarpt tillsammans med kunder i Sverige och i ett pilotprojekt med ett energibolag i Kalifornien tillsammans med Stanford University.

Bolånebolaget SBAB ska presentera appen för 200 000 hushåll under år 2016.
Greenely började som ett examensarbete på KTH och har fått coachning via KTH:s studentinkubator Student Inc, som bland mycket annat kunde sätta Greenely i kontakt med beteendevetare från Stanford.

Formellt bildades företaget i februari 2014 av tre civilingenjörer från KTH.
Företaget har betalande kunder, vilket är vad som finansierar verksamheten, som har sju heltidsanställda. Finansiering har också kommit från KIC Inno­energy och KTH Holding. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)