JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Teknik som gör solcellshem effektivare i alla led

TEMA: UPPSTICKARE INOM SMARTA ELNÄT
Spika upp solceller på taket och koppla in dem, sedan är du klar? Nej. Mellan solpanelerna och fastighetens elsystem finns massor av optimeringsmöjligheter. Ferroamp bockar av dem en efter en, bland annat med hjälp av egenutvecklad kraftelektronik.
Ferroamp gör energi­effektivi­seringar i fastigheter med solel och energi­lager.

Den egenutvecklade kraftelektroniken skapar ett lokalt likströmsnät i byggnaden. Enligt Ferroamp gör detta det lika enkelt att koppla in nya solceller och batterier, allteftersom det blir lönsamt, som det är att att ansluta datorer och skrivare till ett datornät.

Ferroamp optimerar elsystemet på flera olika sätt. Man lagrar bland annat solel direkt i batterierna vilket betyder att den bara omvandlas en gång på väg till fastighetens växelströmsnät.

En växelriktare som tillåter energiflöden åt båda hållen är en av nyckelkomponenterna. Den är utvecklad av företagets grundare Björn Jernström.

– Växelriktaren bygger på en lösning som kallas strömutjämning, där energi kan flyttas mellan fastighetens fasledare för att skydda överbelastade huvudsäkringar och därmed tillåta en lägre nätavgift, berättar företagets sälj- och marknadschef Mats Karlström.

– Det är en helt unik idé och vissa kunder kan uppnå 30 procent besparingar på sin solcellsinstallation.

Växelriktaren är en fyrkvad­rants tvåvägsomvandlare för trefassystem, med en 760 VDC likströmsbuss. Den flyttar energi från AC till DC från faser med tillgänglig energi och sedan tillbaks till AC i den överbelastade fasen.

DENNA TEXT HAR tidigare publicerats i oktobernumret av pappersmagasinet Elektroniktidningen.

För dig som jobbar i den svenska elektronikbranschen är Elektroniktidningen gratis att prenumerera på – våra annonsörer betalar kostnaden.

Här ansöker du om prenumeration (länk).
Fastigheten har nytta av strömutjämningen även när solen inte skiner eftersom den primärt används under kvällar och nätter när elbilen laddas, och under vintern.

Riktaren är skalbar och kraftmodulerna kan kombineras från mindre system på 1–2 moduler för små villatak till stora system med hundratals moduler för större fastigheter med mer takytor. Varje kraftmodul hanterar 3 5 5A motsvarande 3,5 kW solceller.

Företagets kraftelektronik kan hjälpa till att balansera och begränsa effekttoppar lokalt men också bidra med stöd vid snabba skiftningar mellan tillgång och efterfrågan i elnätet.

Energyhub kan användas i så kallade virtuella kraftverk där många små eller stora solcellsanläggningar med energilager aggregeras till stora elnätsresurser med hjälp av nya affärsmodeller.
Jan TångringJAN TÅNGRING TYCKER:
Det här är det tekniktyngsta företaget i vår djupdykning i nya svenska smarta elföretag. Ferroamp signalerar hur den första fasen av entusiastiska solcellinstallatörer håller på att ersättas av en ny generation med djupare insikter i fysik, teknik och helheten i elsystemet. Proffsen tar över och minskar spillet av dyra soldroppar och kortar därmed återbetalningstiden för solelsinstallationer.

Mats Karlström tycker att smarta elnät är en för smal beteckning på det som företaget gör.

– Risken med smarta elnätstämpeln är att man kopplar oss till funktioner som bara rör interaktionen mellan vårt system och elnätet. Vårt system är förberett och stödjer smarta nätfunktioner men framförallt fokuserar vi på att öka användarvärdet internt i fastigheten.

Ferroamp bildades 2010. Just nu levererar man produkten Energyhub ACE för energieffektivisering och mätningar i fastigheter, samtidigt som man bygger upp produktionskapacitet.

Grundarna är serieentreprenörer som startat ett antal teknikbolag inom kraftelektronik, mät- och diagnossystem samt medicinsk utrustning. Dessutom har man erfarenhet av internationell säljkanalhantering och affärsutveckling inom dessa områden.

Ferroamps solcells- och energilager-optimerare är i slutfasen av utvecklingsarbetet. Dessa gör att man kan koppla in solel och energilager till Energyhub ACE. De kommer lanseras i Sverige i november på solelmässan i Uppsala för att sedan börja serielevereras under första delen av 2016.

Företaget har flera betalande kunder i olika skeden av utvärderingsfaser. Kunderna är fastig­hetsägare av alla storlekar, och elbolag.

Ferroamp tror att det kommer att behövas nya affärsmodeller inte bara i våra starka och utbyggda elnät utan också i utvecklingsländer för att möjliggöra balanserad utbyggnad av starka och lokala microgrids.

– Där har man inte råd att vänta på ett centralt kontrollerat elnät.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)