JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
lördag 4 juli 2020 VECKA 27
Rickard Klinkert:

Dags att ändra vår traditionella syn på elnätet

Elnäten står inför stora utmaningar framöver. I de industrialiserade länderna görs stora investeringar för att öka effektiviteten och pålitligheten i elnätet. El får samtidigt en allt större betydelse när vi ska minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. I IEA Technology perspective 2012 prognostiseras att kraftsektorn står för 42 procent av koldioxidutsläppen år 2050. Det innebär att vi står inför omfattande omstruktureringar i kraftproduktionen och i näten för att klara av att minska dessa utsläpp.
Sveriges målsättning baserat på 20-20-20-satsningen i EU innebär att 50 procent av energiproduktionen år 2020 ska utgöras av förnyelsebara energikällor. Den förändring det medför är radikal då elnätet och dess intressenter i tillägg till att arbeta med kvalitetsförbättringar som exempelvis oönskade frekvens- och spänningsförändringar, elavbrott och andra störningar, nu även måste kunna hantera flera stora nya grundläggande frågor kring eldistributionen. Hur kan man integrera en allt mer distribuerad generering av el från förnyelsebara och väderberoende energikällor som vind- och solkraft? Och hur kan man medverka till att förbrukningen blir både tekniskt och ekonomiskt hållbar?

Det storskaliga kraftsystemet är uppbyggt och fyller sin funktion idag, samtidigt som det bär på stora långsiktiga värden som gör att man inte bara kan bestämma sig för att över en natt riva anslutningarna och bygga om på nytt. Investeringarna i det storskaliga nätet är kostsamma och dessutom starkt beroende av politiska beslut vilket istället medför att satsningar kommer att göras för att försöka kompensera de dyra utbyggnaderna med smart elnätsteknologi i så stor utsträckning som möjligt. Bara i Sverige fick det stora projektet Smart Grid Gotland i år ytterligare 15 miljoner kronor (45% av den totala budgeten) av Energimyndigheten för att i etapp 2 bygga ut ett så kallat självläkande nät.

Klart är att det på flera håll i världen, inkluderat Sverige sker omfattande forskning på distributionsnät och eldrift. Intelligenta elnät i kombination med en fortsatt utbyggnad av den förnyelsebara elproduktionen kommer att spela en central roll i det framtida kraftsystemet. Samhället måste ha en plan för hur man ska kunna integrera den samlade energin i elnätet samtidigt som elkunderna vill ha ökad kvalitet. Det är ett stort projekt för Gotland och ännu större för Sverige.
För att hantera de nya utmaningarna med dessa elnät kommer det att krävas stor kompetens inom flera områden. Vi behöver fler skickliga konsulter och initiativtagare med ingenjörer, forskare och annan tvärvetenskaplig kompetens som kan driva branschen
framåt. Med deras hjälp kan vi förändra vår traditionella syn på elnätet och arbeta för ett hållbart samhälle som uppnår de mål vi satt upp tillsammans.

Rickard Klinkert
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)