JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Det går att spara 22 miljarder per år

ImageElektroniktillverkare behöver snabbt kunna anpassa sina produktions- och verksamhetsrutiner till ändrade omständigheter på en starkt konkurrensutsatt marknad. Den som vill nå detta ambitiösa mål måste minska sina kostnader inom alla produktionsområden, särskilt material på plats som står för upp till 90 procent av samtliga produktionskostnader.
ImageChristian Singer har arbetat för Siemens sedan augusti 2005. Innan dess har han arbetat på Jacada,, Geac, Baan, och Zeuna.
Han är ekonom och har examen från både Augsburg University och City University Business School i London.
Personalkostnader måste hållas nere och man måste minska kostnader för kassation och reparationer genom att se till att varje lina framställer toppkvalitet redan vid första körningen. Det är viktigt att utnyttja utrustningen så effektivt som möjligt och att minimera kostnader för icke värdeskapande aktiviteter som registrering av data och manuella sökningar.

Branschexperter anser att tillverkarna måste öka sin effektivitet med 10 procent per år för att hålla sig konkurrenskraftiga. Men den som vill bli marknadsledande måste sikta betydligt högre än så.

 Effektivitetsläckor inom elektronikbranschen

– Osäker planering p.g.a. felaktiga efterfrågeprognoser
– Ogenomskinlighet vad gäller arbetsflöden och material för produktion
– Bristande standardisering mellan systemen på verkstadsgolvet
– Bristande kommunikation mellan den transaktionsorienterade planeringsnivån (ERP-systemet) och den realtidsorienterade produktionsnivån
– Sena bekräftelser (ERP saknar uppgifter om produktionens fortskridande)
– Luddiga planeringsdata (plandata kan inte stämmas av mot verkliga data)
Experterna är också överens om att det mer än väl finns potential för att kunna nå de målen. Enligt en studie från AMR (Advanced Market Research) förlorar tillverkarna världen över cirka 150 miljarder dollar varje år i form av överproduktion, för stora lager, förseningar, dålig kvalitet och så vidare. Eftersom elektroniktillverkning står för cirka 15 procent av all industriell produktion betyder det att det finns 22 miljarder dollar att spara endast i denna bransch.

Som motvikt till sådant här slöseri har en del företag utvecklat egna, fristående lösningar för kvalitetshantering, inhämtning av produktionsdata, orderhantering, maskindata, processdata, produktionsstyrning och så vidare. Tyvärr är de flesta sådana system inte kompatibla med varandra, och det finns ingen integrerad databas som kan utgöra grundval för beslut och förbättrade rutiner.

Vi börjar med de goda nyheterna: det går absolut att tackla de här problemen och få till betydande förbättringar på hyfsat kort tid genom att analysera dataflöden och värdeskapande rutiner, inklusive materialflöden, ur ett helhetsperspektiv och synkronisera hela fabriken, från mottagning av material till leverans av färdiga produkter.
Konsekvenser av effektivitetsläckor inom elektronikbranschen

– Stora materiallager som kompensation för svaga och osäkra rutiner
– Parallella planer och listor måste upprätthållas manuellt
– Säljare och logistiker ägnar sin tid åt att försöka få ihop deadlines och tillgängliga elektronikdelar
– Bristande information om orderstatus
– Försenade responser på viktiga förändringar
– Icke optimal avbetning av väntande ordrar
– Otillförlitliga leveranser
– Höga kostnader för brådskande specialjobb
– Kvalitetsproblem
Men för det krävs tillgång till realtidsorienterade nyckeltal som DLZ, WIP, lagersiffror, förfallodatum, kvalitet, kapacitetsutnyttjande, OEE med mera. Och systemen måste integreras från verkstadsgolvet till styrelserummet om man ska kunna samordna och analysera data från alla olika avdelningar och system.

Med tanke på den hårda globala konkurrensen bör rationaliseringar genomföras snabbt och effektivt, men samtidigt krävs förändringar i arbetskulturen som kan ta en hel del tid. Därför bör man inte vänta tills ändringarna har genomförts.

Välj i stället ett lämpligt MES-system som hjälp med implementering och introduktion. Siplace Facts Manufacturing Execution System (MES), till exempel, ger respons i realtid på utrustningsproblem, kortsiktiga fluktuationer i kundordrar och annat som inträffar i tillverkningsprocessen. Prestandaindikationer online och förpackningsbaserad materialtransparens gör Siplace Facts till länken mellan SAP ERP-nivån och produktionshallen.
Siplace Facts MES: Fördelar
– Intuitiv grafisk hantering

Produktionskartläggning med hjälp av Simatic IT Production Modeler som bygger på ISA S95-standarden
– Större transparens och exakt lagerhantering tack vare specifik identifiering ända ned till förpackningsnivå (rullar, flak, pinnar osv.)
– Processlåsning

Enligt höga kvalitetskrav måste produkterna klara specifika tester – dåliga produkter ska alltid detekteras och återföras till tillämpligt arbetsflöde via processlåsningar
– Integrering med Siplace Setup Center ger enklare inställningsverifiering och dataöverföring
– Dokumentation och rapportering
– Stöd för manuella arbetsstationer
– Loggning av materialpartier, komponenter och processparametrar
– Stöd för bäst före-datum och fuktkänsliga enheter med materiallås

Direktkommunikation med Siplace Setup Center inklusive låsning av utgångna förpackningar för inställningsprocessen, upp till komplett maskinstopp
– Helhetslösning med enhetlig integrering från verkstadsgolv till

Siplace Facts har tagits fram specifikt för elektroniktillverkningsbranschen och bygger på MES-lösningen Simatic IT från Siemens A&D samt ISA95-standarden för MES.

Siplace Facts ger enhetlig och sömlös integrering åt båda hållen: uppåt till företagets resursplaneringssystem (t.ex. SAP, Baan, Oracle, BPCS eller Infor) och nedåt till verkstadsgolvet.

Integreringen med ERP-systemet bygger på en rad gränssnitt som tillhandahålls av Simatic IT.

Länkarna till verkstadsgolvet är ofta mer komplicerade. Den största utmaningen är gränssnitten till maskiner och manuella arbetsstationer. MES måste kunna bearbeta data om maskiner, rutiner, kvalitet och förbrukning online, men implementeringen av nedåtlänkarna brukar vara svårast eftersom de flesta miljöer är väldigt skiftande. Siplace-teamet ger support och hanterar fullständig integrering av alla maskiner upp till ERP-systemet. Denna ytterst komplexa uppgift kan genomföras mycket snabbare och enklare om Siplace-maskiner används, men Siplace-teamet sköter även integrering av tredjepartsmaskiner.

Det bästa med Siplace Facts är den modulära systemuppbyggnaden som ger hög flexibilitet och skalbarhet. Våra kunder kan börja med ett litet projekt och sedan bygga på det steg för steg.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)