JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
3G-näten i Europa ska byggas ut på 900 MHz-bandet och få samma yttäckning som GSM-näten. Ericsson och Nokia driver på denna utveckling. Glesbygden och dagens GSM-operatörer hör till vinnarna, 3G-operatören Tre till förlorarna.
Inom några månader väntas ett EU-beslut för UMTS900, som anger hur 3G-nät och GSM-nät ska samutnyttja 900-bandet, det frekvensband som ursprungligen tilldelades GSM. Därmed öppnas dörren för billig utbyggnad av 3G-näten i Europa (UMTS) så att dessa för första gången får nationell täckning. Det handlar om besparingar i klassen 50-75 procent eller bättre, vid jämförelse med att bygga nationell 3G-täckning med frekvenser i 2 GHz-bandet som nyttjas i dagens 3G-nät. Varje enskild operatör kan spara många miljarder kronor.
ImageGöte Andersson:
UMTS900 lyfter med mobilt bredband


För Europas telekomindustri representerar UMTS900 ett stort lyft. Med UMTS900 blir det möjligt att åstadkomma mobila bredbandsnät med samma täckning som GSM-näten i Västeuropa.

Fördelarna är uppenbara:
o Alla 3G-tjänster får för första gången nationell täckning,
o Glesbygden får bredband där telefonnätet inte kan erbjuda ADSL.
o Mobil-tv får nationell täckning via mobilnäten.

Den kritiska frågan är hur snabbt EU-länderna klarar de politiska besluten. Både på EU-nivå och på nationell nivå behöver regeringar och regleringsmyndigheter anstränga sig. Först då kan mobilt bredband få en riktigt snabb spridning.

Ericsson och Nokia har utlovat produkter under 2007 vilket innebär att de länder som ligger i täten - till exempel Finland - kan rulla ut tekniken snabbt.

Att tekniken fungerar råder ingen tvivel om. Elektroniktidningen rapporterade nyligen om Australien som redan har ett mobilt bredbandsnät med nationell täckning, baserat på UMTS850 och HSPA. UMTS850 baseras på den amerikanska frekvensplaneringen.

I Europa startar UMTS900 år 2007 i några länder. Flera länder kommer först 2010 eller senare, allt beroende på den nationella regleringen, förutspår svenska telekomexperter. Det finns en uppenbar risk att Sverige ligger sent ute.

Om UMTS900 snabbt får stor spridning i Europa stärks också UMTS- och GSM-producenternas positioner gentemot WiMax, CDMA2000, Kinas nya 3G-standard och andra konkurrerande tekniker. UMTS900 gör det möjligt att snabbt och billigt rulla ut mobilt bredband i länder med GSM900-nät, i Indien, Kina och andra länder i Asien och Afrika. Mobilt bredband är den nya heta marknaden.

För Europa handlar EU-beslutet om ett strategiskt besked där den yttersta konsekvensen blir att GSM-operatörerna kan ersätta GSM med UMTS där det finns kommersiella motiv.

Fördelen för operatörerna är att 3G-tjänsterna för första gången får nationell täckning, vilket kommer att driva på marknadsutvecklingen. Operatörerna kan erbjuda mobilt bredband - HSPA, high speed packet access - vilket ger glesbygden, där ADSL inte erbjuds, tillgång till trådlöst bredband.

Nästan alla nås av GSM idag

I dagsläget har 3G-näten ingen täckning utanför tätbefolkade områden i de flesta industriländerna medan GSM-näten normalt täcker så gott som hela befolkningen och dessutom ofta 90 procent eller mer av ytan. Därför är det en mycket stort kliv när UMTS nu kan få samma täckning som befintliga GSM-nät.

För systemleverantörerna innebär beslutet nya marknader värda flera hundra miljarder kronor. Föga överraskande återfinns sålunda Ericsson och Nokia bland de pådrivande.

Inom EU ligger Finland, Frankrike och Italien i täten med UMTS900. Finland har fattat sitt beslut redan innan EUs detaljreglering är klar.

- Kommunikationsministeriet i Finland har beslutat att GSM-operatörerna får rätt att använda UMTS i 900-bandet, säger Antti Kohtala vid Kommunikationsministeriet till Elektroniktidningen.

- I bästa fall får UMTS 99 procents befolkningstäckning i Finland. GSM har idag 99 procents befolkningstäckning, säger Kohtala.

I Finland täcker idag de befintliga 3G-näten endast städerna, motsvarande 40 procents befolkningstäckning.

Den finländska regleringsmyndigheten Ficora räknar med att UMTS900 kan byggas ut med start i höst. Leverantörerna, som Nokia och Ericsson, måste först komma med sina utlovade produkter. Finlands tre GSM-operatörer, Elisa, Finnet Verkot och Teliasonera, ligger i startgroparna.
EU-reglering

EU-kommissionen vill ha ett gemensamt regelverk för hur GSM-banden ska få nyttjas av andra mobilnät. Det finns olika uppfattningar om saken. Vissa länder vill öppna GSM-banden bara för UMTS, några vill tillåta valfritt mobilsystem och några länder vill låta operatörerna helt självständigt välja hur de frekvenserna ska nyttjas.

En annan viktig fråga är tekniska skyddszoner mellan näten. Beslut väntas i vår i Radio Spectrum Committee där alla EU-länder deltar.

GSM 900-bandet omfattar 70 MHz och GSM 1800-bandet omfattar 150 MHz.

- Elisa provar nu Nokias produkter för UMTS900. Det är världens första prov med UMTS900. Vi väntar på att tekniken blir tillgänglig, framför allt mobiltelefonerna, säger Matti Vikkula i Elisa till Elektroniktidningen.

- Vi tror att UMTS900 blir viktig i länder med glesbygd, som i Norden. Elisa vill erbjuda HSPA. Det är logiskt att UMTS900 får 99 procents befolkningstäckning i Finland om allt går bra, säger Vikkula.

Elisa har publicerat en rapport som anger de viktigaste tjänsterna för UMTS. Det gäller mobil epost, surfning, positioneringstjänster, mobil-tv och nyheter, anger Vikkula.

Elisa erbjuder idag HSDPA med fast pris för obegränsad trafikvolym, till en månadsavgiften för 1 Mbit/s på 360 kronor (39,90 euro). En sådan tjänst borde definitivt vara intressant i Finlands glesbygder när UMTS900 byggs ut. Så är säkert också fallet i andra glesbygdsländer, som Sverige.

Finska operatörer har frekvenser

Finland har dock ett bättre läge än många andra för UMTS900.

Finlands tre GSM-operatörer har tillräckligt med frekvenser i 900-bandet för att ha GSM och UMTS i parallell drift inom befintlig frekvenstilldelning. De tre GSM-operatörerna har vardera 2 5 10 MHz. En operatör behöver en frekvensvolym om minst 9 MHz för att ha GSM och UMTS i samtidig drift, enligt branschexperterna.

Dessutom har Finlands tre GSM-operatörer också 3G-tillstånd med frekvenser i 2GHz-bandet. Samtliga 3G-operatörer kan införa UMTS900 om de vill.

Det finns dock en rad länder i Europa där det finns viktiga olösta problem. Ett sådant land är Sverige.

Här har nätoperatörerna fått 2 5 7,2 MHz för sina GSM-nät. Inget av Sveriges fyra GSM-nät har tillgång till 9 MHz. Därmed finns inte utrymme att ha GSM och UMTS i samtidig drift i 900-bandet inom ramen för befintlig frekvenstilldelning, enligt svenska Post- och Telestyrelsen, PTS, som dock söker en lösning så att UMTS900 snabbt kan införas även i Sverige.

Tufft läge för Tre

PTS undersöker nu om det går att omdisponera frekvenser för UMTS900 inom ramen för gällande tillståndsperiod. I sämsta fall är svaret nej och då kan UMTS900 införas tidigast efter 2010, under den nya tillståndsperioden. PTS kan göra ändringar i de nya tillstånden.

Ett helt annat problem är att 3G-operatörer som Tre kommer i ett svårt läge om GSM-operatörerna Telia, Tele2 och Telenor inför UMTS900 men Tre även i fortsättningen bara har frekvenser i 2 GHz-bandet.

- Det blir en stor konkurrensfördel för Telia, Tele2 och Telenor. Jag utgår från att PTS inte fattar beslut som missgynnar Tre, säger David Mothander i Tre till Elektroniktidningen.

I sämsta fall riskerar Tre utslagning om konkurrenterna får tillgång till UMTS900, menar Mothander som anger att det handlar om politik. Tre har hittills investerat 18 miljarder kronor i sitt 3G-nät.

Balansera nytta mot rättvisa

Både regleringsmyndigheter och regeringar står inför en balansakt de närmaste åren. Om bara de dominerande GSM-operatörerna får tillgång till UMTS900 riskerar en rad uppstickare utslagning. De befintliga GSM-tillstånden gäller i ytterligare ett antal år i många länder.

Samtidigt är nyttan med snabb utbyggnad för UMTS900 och därmed nationell täckning uppenbar. Det handlar om en rejäl stimulans för Europas telekombransch där de nya tjänsterna verkligen kan slå igenom. För många regeringar är det dessutom viktigt att ge glesbygden tillgång till bredband.

Under alla omständigheter är det uppenbart att Finland ligger bra till med 3G, jämfört med Sverige.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)