JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
tisdag 22 september 2020 VECKA 39
Image
I glesbygdslandet Australien har teleoperatoren Telstra byggt ett rekordbilligt nationellt mobilt bredbandsnät som klarar både mobiltelefoni, bredband och videotjänster. Det är en framgång inte bara för Ericsson som leverantör utan för hela GSM-industrin.
Telstra ersätter sitt CDMA-nät med ett enda nät, Ericssons 3G/HSDPA-nät, i 850 MHz-bandet. Det nya mobila bredbandsnätet klarar mobiltelefoni, bredband och videotjänster. Abonnenterna erbjuds datakapacitet på nedlänken med mellan 550 kbit/s och 1,5 Mbit/s. En takantenn ska ge bättre mottagning för de som vill ha fast bredbandsanslutning.
Image
Göte Andersson:
Både politik och teknik

Telstra är nu Ericssons skyltfönster för mobila bredbandsnät. De närmaste åren blir det mycket intressant att kolla vad som händer "down under".

Tack vare det nya mobila bredbandsnätet har Telstra planer på att bli en riktigt tung leverantör av mediatjänster i Australien. Nätet ska nyttjas för att ge alla landets medborgare bredband och därtill även för att snabbare införa 4G.

Så lyder några av beskeden från Sol Trujillo, Telstras vd. Han lovar just nu mer än flesta.

Ericssons vd Carl-Henric Svanberg anger att Ericsson förväntar att Telstras nät år 2009 ska erbjuda upp till 40 Mbit/s. Något sådant har vi inte hört i Sverige.

Dessa och andra uttalanden visar med all önskvärd tydlighet att både Ericsson och Telstra nu väntar stordåd i Australien.

Samtidigt är det uppenbart så att när Ericsson sprider detta budskap i hela världen så är det underliggande syftet att driva på utvecklingen även politiskt.

När Europas regulatörer ser vad Telstra nu har i drift borde de slå in på samma spår, det är logiken. I Europa pågår sedan några år en politisk dragkamp om reglering av GSM900-bandet. Innan den saken är avgjord blir det inga HSDPA-nät med nationell täckning i de flesta EU-länder.

Men man kan konstatera att vid en internationell jämförelse ligger Telstra definitivt inte i täten på alla områden. Telstra erbjuder idag inga traditionella tv-sändningar (broadcast) via det nya mobilnätet. De videotjänster som erbjuds är enbart video on demand. Telstra erbjuder inte heller fri trafikvolym till fast pris för mobilt bredband. Alla tjänster har en taxa per Mbyte, vilket blir för dyrt för många vanliga hushåll.

På dessa två punkter återstår det att se när Telstra ger nya besked.

Nätet täcker 98 procent av Australiens befolkning, och har kostat "bara" en miljard australiska dollar, motsvarande 5,4 miljarder kronor.

Telstra är den första tunga nätoperatör i världen som tar detta helhetsgrepp i nationell skala. Ericsson hoppas nu att andra CDMA- och GSM-operatörer väljer samma strategi. Då hägrar nya affärer värda mer än 100 miljarder kronor.

- Ericsson kan nu leverera nät med samma prestanda i resten av världen, säger Mikael Bäck, Ericsson, till Elektroniktidningen.

HSDPA i glesbygd på 850 MHz

Det riktigt spännande med Telstras nya strategi är att mobilt bredband införs i 850-bandet. Telstra erbjuder idag 3G/HSDPA som en nationell nättjänst med maximal yttäckning i ett land med mycket stor glesbygd. Ur den utgångspunkten är Telstra verkligen tidigt ute.

Förutsättningen för tillräcklig geografisk täckning är att 850-bandet nyttjas.

Världens mobilnätoperatörer nyttjar 850-bandet (CDMA) och 900-bandet (GSM) för att bygga yttäckande mobilnät i så gott som alla länder. Mobilnät som nyttjar högre frekvensband, som 1800-2100 MHz, täcker normalt bara tätbefolkade områden.

När Telstra nu redovisar att kostnaden för att ersätta det befintliga nationella CDMA-nätet med 3G/HSDPA bara uppgår till 5,4 miljarder kronor så är detta helt enkelt en startsignal till världens mobiloperatörer att välja samma strategi.

Den stora marknaden är naturligtvis GSM-länderna i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika. Det är en enorm marknad för Ericsson.

Reglering hinder i Europa

I Europa är det idag inte tillåtet att införa 3G/HSDPA i de frekvensband som nyttjas för GSM, alltså 900- och 1800-banden. Finland och Frankrike ser ut att bli först i Europa att öppna dörren. Enligt Ericsson kan det därför ta mer än tre år innan 3G/HSDPA får bred spridning i GSM-banden i EU-länderna.

Ericsson anger att det största hindret för att införa 3G/HSDPA i GSM 900-bandet helt enkelt handlar om befintlig reglering. Det gäller definitivt i världens två mest folkrika länder, Kina och Indien.

En annan viktig faktor är att många länder även måste ta ställning till om de mobila bredbandsnäten ska få erbjuda bredbandsaccess och tv-tjänster. I många länder är mediemarknaden starkt reglerad och mobila bredbandsnät öppnar en ny mediemarknad. Så blir det med största sannolikhet när mobilt bredband får hög penetration. Därför handlar det om tunga kommersiella och politiska beslut, som kan vara en utmaning i många länder.

Samtidigt är det också logiskt att just Ericsson slår på trumman för Australien som ett skyltfönster gentemot resten av världen. Den 6 oktober lanserade Telstra 3G/HSDPA i Australien. Bara 14 dagar senare redovisade 3G-konkurrenten Vodafone sina HSDPA-planer. En månad senare kom utspelet från operatören Optus. Båda dessa har Nokia som leverantör. Telstra har uppenbarligen satt press på sina nationella konkurrenter. Det återstår att se hur och när övriga världen reagerar.

GSM tar andelar av CDMA

En annan intressant faktor är att GSM-industrin som helhet stärks när fler mobiloperatörer väljer samma spår som Telstra.

- I november 2005 redovisade Telstra att nätinvesteringen per CDMA-abonnent är 4,2 gånger högre vid jämförelse med nätinvesteringen per GSM-abonnent, säger Alan Hadden, vd för GSM-industrins branschorganisation GSA.

- Telstras beslut att välja 3G/HSDPA visar att HSDPA nu är en mogen teknik och utvecklingen har gått mycket fort, säger Hadden.

- Vi ser nu en trend där CDMA-operatörer skiftar till 3G/HSDPA. Hittills har 29 CDMA-operatörer skiftat till GSM-familjen. Telstra är en del i denna trend, säger han.

Han anger att GSM-familjen ökat sin andel av världsmarknaden med tre procentenheter, till 83 procent, de senaste 12 månaderna.

Telstra har fått kraftig rabatt på sitt mobila bredbandsnät.

- Telstras kostnad för 3G/HDPDA-nätet lägre vid jämförelse med standardprodukter för att täcka samma yta, säger Mikael Bäck.

Special-3G anpassat för glesbygd

Ericsson har gjort förändringar i sina produkter som avviker från 3GPP-standarden för 3G. I Telstras nät finns därför några nya tekniska lösningar i kommersiell drift, enligt Ericsson.

Enligt gällande 3G-standard är räckvidden för basstationer upp till cirka 60 kilometer. I Australien har Ericsson lyckats öka räckvidden dramatiskt, upp till cirka 200 kilometer i stora glesbygdsområden. De gällande fördröjningskraven för länkarna har ändrats och trafiken kan upprätthållas trots större fördröjning.

En annan faktor är att nätet godkänner en lägre signalstyrka än angivet i standarden för att etablera och upprätthålla en förbindelse. Täckningsområdet kan därmed öka upp till 40 procent, enligt Ericsson. I båda dessa fall har Ericsson föreslagit förändringar av 3GPP-standarden.

Svenska branschexperter utanför Ericsson pekar på att det finns möjligheter att med en kombination av åtgärder pressa kostnaden för 3G-nät i glesbygden. Bättre nätplanering, nya och effektivare master, ny programvara i basstationer och sänkta priser för nätutrustningen. Om priset ska sänkas så kraftigt som 50 procent måste verkligen alla tänkbara åtgärder vidtas. 
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)