JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
måndag 21 september 2020 VECKA 39
Telekomindustrin vill få tillgång till marknätets ytterst värdefulla tv-frekvenser och använda dem till mobila bredbandsnät. Tv-industrin vill införa HDTV på samma frekvenser, och säger därför nej. Striden, där miljarder står på spel, avgörs på konferensen WRC07 i månadsskiftet oktober-november.
Telekomindustrin i Europa vill få tillgång till tv-frekvenserna för att bygga ut mobila bredbandsnät med nationell täckning som har kapacitet om 100 Mbit/s eller mer. Det finns andra frekvensband som kan nyttjas men då blir det för dyrt att bygga ut näten så att de får nationell täckning. Meningen är att ge även glesbygden mobilt bredband.

I juni lade Europas tv-industri korten på bordet. De svenska tv-företagen med SVTs vd Eva Hamilton i spetsen kräver av den svenska regeringen att telekomindustrin inte ska få några tv-frekvenser för mobila bredbandsnät. Detta är också den linje som tv-bolagens organisation European Broadcasting Union, EBU, driver. Det bekräftar Phil Laven, talesman för EBU, till Elektroniktidningen.
Image Göte Andersson:
Frågan är vad tv-bolagen vill


Konflikten om tv-frekvenserna har blottat något mycket intressant. Europa saknar i dagsläget en gemensam vision för framtidens tv.

Det är den självklara slutsatsen av den debattartikel från Sveriges tv-bolag som publicerades i tidningen Computer Sweden 15 juni (länk) .

SVT, TV4 och de andra tv-kanaler som dominerar hos de svenska hushållen underkänner den framtidsvision som världens telekomindustri format de senaste åren. Svenskarna är inte ensamma – enligt EBU så har huvuddelen av Europas tv-bolag samma uppfattning.

Medan telekomindustrin siktar på bredband med IPTV och interaktiva tjänster så kräver tv-industrin nu att få behålla tillgång till samtliga sina frekvenser och där även i framtiden driva broadcastverksamhet.

Telekomindustrins upplägg betyder att alla hushåll i framtiden kan få tillgång till HDTV via bredband och samtliga andra tjänster via fasta och mobila bredbandsnät. Alla tv-kanaler får konkurrera om hushållens intresse.

I debattinlägget skriver tv-industrin att miljoner svenska tittare drabbas om frekvenserna används till annat än tv. Om regeringen låter telekomindustrin få tv-frekvenserna så slår det hårt mot tv-publiken, skriver tv-industrin.

Men om det bara handlade om HDTV så kunde tv-industrin lika gärna kräva att alla svenska hushåll får tillgång till bredband med kapacitet om 100 Mbit/s eller mer.

Det är dock inte vad tv-industrin kräver. Därför är den riktigt intressanta frågan vad tv-industrin verkligen vill uppnå.

Om tv-bolagen menar allvar så borde det komma nya besked de närmaste månaderna.


Svaret från telekomindustrin kom några veckor senare med en formlig kanonad av brev till ansvariga ministrar i hela Europa. Breven varnar för att Europas telekomindustri kommer på efterkälken gentemot USA, där utbyggnaden av de nya mobila bredbandsnäten startar år 2009. I sämsta fall får Europa aldrig bygga ut mobila bredbandsnät med nationell täckning, vilket ger negativa konsekvenser både för samhället och telekomindustrin, varnar brevskrivarna.

Av allt att döma är detta bara upptakten. Mer kommer de närmaste månaderna. Både tv-industrin och telekomindstrin försöker nu få majoritet för sin uppfattning. Avgörandet faller vid frekvenskonferensen WRC07 i Geneve 22 oktober – 16 november.

Politiskt stöd på båda sidor
Just nu har tv-industrin stöd av majoriteten av länderna i Europa, med Tyskland och Nederländerna som ankare. Att det finns en majoritet av länder i Europa som säger nej till beslut om gemensam strategi för att införa mobila bredbandsnät före år 2011 blev klart när CEPT fattade beslut om European Common Proposals (ECP) som normalt gäller för samtliga 48 CEPT-länder i Europa. Europa redovisar normalt sin gemensamma uppfattning i en ECP till ITU-konferensen.

Men Sverige deklarerade vid CEPT-mötet, tillsammans med Danmark och Storbritannien, att man förbehåller sig rätten att rösta emot ECP:n, och införa mobila bredbandsnät före 2011. Telekomindustrin har också fått med sig EU-kommissionen på sin linje. Telekomsidan har nu tagit sikte på att etablera en majoritet vid WRC07 baserad på länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika och Afrika. Får denna grupp majoritet i ITU kan Europas nej-sägare helt enkelt röstas ned. ITU kan nämligen fatta beslut som i praktiken öppnar dörren för mobila bredbandsnät i tv-bandet i Europa före 2011.

Det finns ett nytt förslag från Kanada till WRC07 som innebär att tv-frekvenserna mellan 698 och 806 MHz ska tilldelas mobila bredbandsnät i global skala. Så beskriver Elektronikindustrins källor läget.

– Teoretiskt är det fullt möjligt att detta kan lyckas. Det finns en teoretisk möjlighet att nå en majoritet på detta sätt i ITU, säger Carl Jeding, som ansvarar för radiofrekvenspolitik i näringsdepartementet.

Historisk strid
Denna striden mellan tv-industrin och telekomindustrin i Europa är historisk i sin omfattning. Två mycket starka industrigrupper står emot varandra och båda har starkt politiskt stöd i sina regeringar.

– Jag har inte sett ett liknande läge de senaste 20 åren när två grupper i Europa står så tydligt emot varandra, säger Anders Fredrich, ordförande i den CEPT-grupp som utarbetat ECP:n. Han betonar att det är en helt öppen fråga vad WRC07 kommer att besluta.
Fakta: Frekvensreglering

Internationella Teleunionen (ITU) ansvarar för den globala regleringen av radiofrekvenser. ITU ordnar regelbundet konferenser World Radio Conference (WRC) där regelverket justeras. Striden nu gäller frekvensbandet 470-862 MHz. Dessa utnyttjas idag för tv-sändningar i marknätet. När analog-tv släcks ned kan huvuddelen av frekvenserna nyttjas för andra tjänster som mobilt bredband, mobil-tv och HDTV.

Att tv-industrin har en annan framtidsvision än telekomindustrin är också helt klart. Ytterst handlar det om hur integration och reglering ska hanteras i den konvergens som nu pågår, anger Phil Laven på EBU till Elektroniktidningen.

– Det finns ingen gemensam uppfattning mellan tv-industrin och telekomindustrin om hur konvergensen ska realiseras, säger Phil Laven.

Tv-sidan vill inte ha auktioner
EBU förordar att CEPT fortsätter utreda alternativen så att förslag finns framme inom några år. En huvudpunkt för tv-industrin är naturligtvis dess stora intresse för att införa HDTV för i princip samtliga tv-kanaler i marknätet. Detta förutsätter i praktiken att tv-industrin får behålla tv-frekvenserna för detta ändamål.

Tv-industrin är dessutom mycket kritisk till att några tv-frekvenser ska säljas på auktion, vilket är ett förslag som EU-kommissionen driver.
Fakta: USA före Europa med mobilt bredband

USA ska med start 2009 bygga upp till fyra-fem nya mobila bredbandsnät med nationell täckning i de omstridda tv-frekvenserna. Det är världens största investering hittills i mobila bredbandsnät, det handlar om flera hundra miljarder kronor.

De nya mobilnät som nu utvecklas för de nya näten klarar att erbjuda abonnenterna mobila tjänster med kapacitet i klassen 40 till 140 Mbit/s. Ett dramatiskt lyft jämfört med vad dagens mobilnät presterar.

USA ligger i dagsläget upp till 6-7 år före Europa med storskaligt införande av mobila bredbandsnät med mycket hög kapacitet via tv-banden. Det hävdar experter på PTS, Post- och Telestyrelsen, som förutsätter att en öppning kommer.

I denna politiska dragkamp är det nödvändigt att förstå det internationella rollspelet och då framför allt vilka beslut WRC kan fatta. När WRC allokerar frekvenser för mobila tjänster för en utpekad geografisk region så betyder det att de enskilda medlemsländerna i denna region kan utdela tillstånd för att driva mobilnät i dessa band. Om ett land vill göra detta så är grannländerna skyldiga att koordinera frekvensanvändningen i gränsområdena för att undvika störningar.

Om WRC07 beslutar att allokera frekvenser för mobila bredbandsnät i global skala i bandet 698 till 806 MHz så öppnas därför dörren för en paneuropeisk mobil bredbandslösning.

Finland söker stöd mot Ryssland
Särskilt för mindre länder i Europa är det viktigt att kunna åberopa ITU:s regelverk när de ska hävda sina intressen mot stora motsträviga grannländer. Så ser Finland på saken. De behöver en överenskommelse med Ryssland.

– Ett WRC-beslut är sannolikt nödvändigt om det ska gå att garantera koordinering mellan alla länder i Europa, säger Antti Kohtala, chef för telekomreglering i Finlands Trafikministerium.

Finland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och några andra länder i Europa har tidigare i år föreslagit att alla länder i Europa ska bli skyldiga att koordinera frekvensanvändningen med sina grannländer så att de länder som vill kan införa mobila bredbandsnät. Hittills har majoriteten i CEPT avvisat detta.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)