JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
I den pågående fajten om hur Bluetooth ska anamma ultrabredband har den viktiga spelaren CSR valt att liera sig med den Intelstödda alliansen Wimedia. CSRs beslut kan tippa över vågskålen till Wimedias fördel när Bluetooth SIG ska välja sida.
Med ultrabredband (UWB, Ultra Wideband) kan kommande generationer av Bluetooth nå datatakter på 480 Mbit/s. Det är ett stort steg från dagens 3 Mbit/s - därom är alla överens. Men frågan om hur UWB bäst implementeras, vare sig det rör Bluetooth eller andra områden - har delat industrin i två läger.

I den ena ringhörnan står Wimedia Alliance, en grupp med stort stöd i pc-världen. Bland andra Intel, Texas Instruments, ST Microelectronics, Sony, Nokia och Microsoft backar upp Wimedia.

I den andra hörnan finns UWB Forum, ett mer telekomtungt gäng stött av bland andra Freescale, Motorola, Lucent, Flextronics och Vodafone. Båda grupperna har över 100 medlemmar, och tonläget har bitvis varit högt uppskruvat mellan kontrahenterna. Standardiseringsorganisationen IEEE misslyckades nyligen i ett försök att ena de båda, och tänker inte göra något nytt försök utan istället låta marknadskrafterna bli avgörande.

CSR, Cambridge Silicon Radio, en av Bluetoothsvärldens tyngre spelare, har länge hållit en neutral position och avvaktat utvecklingen. Men nu har man valt att ge sitt stöd till Wimedia, främst på grund av att man anser det alternativet vara bäst för slutanvändaren. Enligt CSRs tekniske chef James Collier var Wimedias förslag också bäst på interoperabilitet och samexistens med andra radionät, som GSM och Wlan.

CSRs stöd torde vara bingo för Wimedia. Företaget har levererat över hälften av världens Bluetoothkretsar och har sedan starten varit drivande inom Bluetooth SIG (Special Interest Group), den organisation som äger varumärket Bluetooth och som kvalificerar alla produkter som vill använda Bluetoothlogotypen. Representanter från Bluetooth SIG sitter med i de organ som utvecklar de tekniska standarderna, som IEEE och Etsi. Och Bluetooth SIG står i begrepp att välja sida i UWB-striden.

- Jag räknar med att vi tar ställning inom kort, säger Anders Edlund på Bluetooth SIG, utan att närmare ange tidpunkt.

För Bluetooth SIG skulle båda standarderna fungera. Det viktiga är att man väljer en - förslagen är inte kompatibla med varandra. En viktig faktor för Bluetooth SIG är de europeiska frekvensmyndigheternas åsikt - UWB är idag bara tillåtet i USA och ett litet antal länder i Asien. En del 3G-operatörer i Europa vill bromsa UWB-utbredningen med argumentet att UWB kan störa 3G-samtal, eller åtminstone tvinga operatörerna att förtäta 3G-näten.

- Det kan lösas på två sätt. Antingen genom att enbart låta UWB använda frekvensbandet 6-10 GHz, eller genom att maska bort 3G-frekvenserna från hela UWB-spektrument på 2-10 GHz, säger Anders Edlund.

Här har UWB Forum varit mer inne på det förstnämnda alternativet, medan Wimedia Alliance mer förespråkar det senare. För Anders Edlund spelar det ingen större roll vilket av alternativen som väljs.

- Det viktiga är att Bluetooth förblir en global standard. Vi tänker inte acceptera lösningar som inte fungerar över hela världen, säger han.

Att en Bluetoothaktör väljer sida behöver förvisso inte betyda att UWB-striden är avgjord. Teoretiskt kan Bluetooth SIG anamma en av UWB-varianterna och resten av världen kan använda en annan. Men CSRs stöd ökar möjligheterna att Bluetooth i 480 Mbit/s kan bli verklighet inom uppskattningsvis ett eller två år.

- Jag tror det tar högst 1-1,5 år från Bluetooth SIGs beslut tills vi får se produkter på marknaden med UWB-Bluetooth, säger Anders Edlund.
MER LÄSNING:
 
LIVE IDAG:
Internationella rymdstationen
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)