JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
EDA-jätten Synopsys köper sin branschkollega Coware, specialist på högnivåverktyg och verifiering. Med köpet stärks Synopsys inom området ESL, Electronic System Level Design.
Synopsys köp av Coware är intressant på flera sätt. För det första visar det tydligt att Synopsys, världens just nu största EDA-bolag, tror att systemkonstruktion och högre abstraktionsnivå är en teknik som har framtiden för sig. Synopsys har förvisso gjort en rad egna ansträngningar på området, men inom ESL räknas man inte till dominanterna.

Just dominant har dock Coware varit inom ESL, jämte Mentor Graphics. Så för det andra är köpet en tydlig signal till marknaden att Synopsys vill ge Mentor Graphics en rejäl fajt här.

Och för det tredje visar köpet att de stora inom EDA-världen fortsätter att köpa sina mellanstora branschkollegor. Finanskrisen har visserligen gjort sådana affärer mer sällsynta, men även om ingen köpeskilling anges för denna affär så visar den ändå att köplusten fortfarande finns. Noterbart är att Synopsys i förra veckan köpte ett annat EDA-bolag, Vast Systems Technology, verksamt inom prototypframtagning.

ESL, Electronic System Level Design, är ett samlingsnamn för verktyg för systemutveckling , i synnerhet så kallade SoC, system on a chip. Tanken är att arkitektur, hårdvara, programvara och test kan tas fram på högre abstraktionsnivåer än den så kallade registernivån, RTL, där hårdvaruspråk som VHDL och Verilog dominerar. En huvudpoäng med ESL är att programvarukonstruktörerna tidigt ska kunna få fram adekvata hårdvarumodeller att arbeta med, så att totaltiden för att få fram en produkt ska kunna minskas. En annan poäng är att det går fortare att få fram RTL-kod.

När begreppet ESL myntades för några år sedan spåddes området en snabb framgång, då det sågs som en logisk utveckling av konstruktion med VHDL och Verilog. Förvisso finns verktyg på marknaden, men någon kommersiell succé kan man knappast tala om. Bland användarna brukar Ericsson ofta nämnas som ett företag där ESL fått bra fotfäste.

Inom ESL har Coware varit en av de främsta förespråkarna för utvecklingsspråket System C, en delmängd av C++ med möjlighet att beskriva och simulera parallella processer. Coware var en av grundarna till System C och var drivande i samarbetsorganisationen Ocsi, Open System C Initiative.

Coware har sina rötter i ett forskningsprojekt på mikroelektronikinstitutet Imec i Belgien, som 1996 spanns av i ett bolag med säte i Silicon Valley. Man har dock hela tiden bedrivit utveckling i såväl Belgien, och sedermera även i Tyskland och i Indien. Coware köpte 2005 en avdelning av Cadence som sysslade med signalbehandling.MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)