JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Umeå universitet i satsning på autonoma system

Automation inom kranteknik, datormoln och människa-robotinteraktion – det är en del av vad åtta postdoktorala forskare ska sysselsätta sig med under två år, efter en  ny finansiering.

De åtta delprojekten
• Autonom identifiering av anomalier i framtida datormoln
• Automation av större mobila hydrauliska kranar med tillämpning nom jord- och skogsbruk
• Identifiering av mänsklig avsikt i verbal människa-robot-interaktion
• Digital Companions: socialt intelligenta autonoma system
• Autonoma systems igenkänning av människors aktiviteter
• Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
• Datorseende kranmanipulator genom realtidsfysik
• Autonom resursallokering för rackscale-system

Kempestiftelserna har beviljat två års finansiering för åtta postdoktorala forskare i en satsning på autonoma system vid Umeå universitet. 

Exempel på autonoma system är självkörande bilar, industrirobotar och socialt intelligenta datorsystem.

Erik Elmroth, FOTO: Mikael Hansson
Erik Elmroth

– Vi står inför en dramatisk förändring av industri och samhälle, en förändring som förväntas bli lika stor som 1900-talets industrialisering, säger Erik Elmroth, professor i datavetenskap vid Umeå universitet och huvudansvarig för satsningen.

Autonoma system kommer att finnas i smarta byggnader, smarta städer, digitala kognitiva agenter och industriella produktionsprocesser. De kommer hantera komplexitet genom att analysera och fatta beslut, ofta utifrån mycket stora mängder information och med hårda tidskrav.

Ytterligare ett område för autonoma system är IT-infrastrukturen, med självhanterande datacenter och nätverk där autonoma system hanterar komplexiteten i hur och var kapacitet ska tillhandahållas.

Satsningen är ett komplement till universitetets medverkan i The Wallenberg Autonomous Systems Program. De åtta nya postdoktorerna leds av lika många projektledare på tre institutioner. 

– I och med att autonoma system inte kan utvecklas åtskilt från de områden i vilka de ska användas så måste forskningen vara multidisciplinär för att bli riktigt framgångsrik. Därför är det extra viktigt att den här satsningen sträcker sig över flera områden och institutioner, säger Erik Elmroth.

Rekryteringen av de åtta nya forskarna inleds omedelbart. Ambitionen är att ha samtliga på plats före sommaren 2017.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)