JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tuffare krav på energisnål standby

IoT-samhället, där allt fler produkter kopplas till nätet, innebär också att energianvändningen drar iväg. Därför har Ekodesignkraven på nätkopplade produkter i standby skärpts från nyår. Den tillåtna gränsen har halverats.

– Målet med ekodesignkraven på dessa produkter är att deras energianvändning ska närma sig nivån som produkter utan nätverksuppkoppling måste förhålla sig till. Idag får de produkterna bara dra 0,5 W i standby-läge säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Från den första januari i år skärptes ekodesignkraven för produkter i så kallat nätverksstandby. De nya kraven innebär att den tillåtna gränsen för hur mycket produkterna får dra i standby sänks – från 6 W till 3 W. För produkter med hög nättillgänglighet (HiNA - high network availability) sänks gränsen från 12 W till 8 W.

Kraven berör alla som tillverkar, importerar eller återförsäljer produkter. Enbart de produkter som uppfyller de nya  kraven får numera släppa ut på marknaden.

Enligt marknadskontroller utförda av Energimyndigheten kommer de allra flesta tillverkare inte att ha några problem att uppfylla de nya kraven.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)