JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Påverka framtiden

Måndagen den 19 maj 2014 pekade Vinnova ut elektronik som ett betydelsefullt område för Sverige vilket resulterade i innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Den 30 mars får vi en återblick på de år som gått samtidigt som det finns möjlighet att påverka den framtida inriktningen.

De strategiska innovationsområdena är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och dessutom bidrar till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

För elektronikområdet kommer finansieringen framförallt från Vinnova även om Energimyndigheten och Formas bidrar. För de tre första åren handlar det om uppåt 150 miljoner kronor.

Den 30 mars presenteras ett antal milstolpar samtidigt som det finns möjlighet att påverka inriktningen framöver.


Agenda
09.30 Kaffe
10.00 Resumé om arbetet med innovationsagendan som ledde fram till programmet.
10.15 Programmets insatser hittills. Hör bland annat om våra utlysningar och vad vi gör för att stärka svensk spetskompetens och hela värdekedjan. Samt om det viktiga arbete som pågår inom kompetensförsörjning.
11.15 Presentationer av spännande projekt som har kommit till med finansiering från Smartare Elektroniksystem.
12.05 Lunch
13.05 Projektpresentationer fortsätter
14.15 Workshop om hur vi går framåt. Vad tycker ni att vi ska prioritera för verksamhet? Idéer på viktiga områden för utlysningar? Hur gör vi möjligheten att söka finansiering mer känd?
15.30 Redovisning och summering av workshopen
16.00 Slut

Plats: Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista
Tid: Torsdag 30 mars, kl. 09:30-16:00
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Senast den 15 mars

Mer information finns här: (länk)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)