JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Artificiell intelligens ska mäta elkvalitet 

En kommersiell produkt  i teknikens absoluta framkant som mäter elkvalitet med hjälp av artificiell intelligens. Det är målet för ett samarbete mellan forskare vid Högskolan i Borås och företaget Metrum Sweden.

Peter Axelberg

– Elbolagen har uttryckt att de är i behov av en ny generation av mätsystem för bedömning av elkvaliteten, säger Peter Axelberg, som leder projektet och är universitetslektor i resursåtervinning på Högskolan i Borås.

En god elkvalitet innebär en störningsfri eldistribution. Elkvaliteten får en ökad betydelse i takt med installationen av mer och mer småskalig produktion, från exempelvis vind- och solkraft.

Projektet kommer att sysselsätta åtta personer och har fått medel från Vinnova för 18 månaders verksamhet. 

–  Det är både tekniska utvecklare och affärsutvecklare och jag själv som forskare som ingår i gruppen. Vi har också en referensgrupp med mycket erfarna personer inom området elkvalitet knutna till projektet. Det finns alltså en mycket god kompetens för att driva detta projekt.

Den nya generationens teknik baseras på artificiell intelligens och så kallad mönsterigenkänning.

Han tror att AI-tekniken kommer att ge en betydligt bättre förståelse för tillståndet i nätet. Det innebär i sin tur att elbolagen får bättre beslutsunderlag inför investeringar och för att kunna driva sina elnät optimalt.

Projektresultaten kommer efter hand att implementeras och testas i mätutrustning hos elbolag som är knutna till projektet. Därefter kommer den färdigutvecklade produkten att marknadsföras och säljas i Sverige och utomlands.


Foto: Mostphotos och Ulf Nilsson

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus