JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Energisteget är namnet på ett färskt program som ska bana väg för effektivare energianvändning inom svensk industrin. Satsningen omfattar 125 miljoner kronor under två med start i år. Energimyndigheten håller i taktpinnen.

Energisteget omfattar alla industriföretag som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Bakgrunden är att kartläggningen visat på att industriföretag står för en betydande del av Sveriges totala energianvändning.

– Samtidigt sitter de på en stor potential till energieffektivisering och det är därför viktigt med en riktad insats till just de här företagen, säger Anders Pousette, programansvarig på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Företag som har genomfört sin energikartläggning kan få ekonomiskt stöd för ta reda på vilka åtgärder som behöver tas för att använda energi effektivare. Likaså kan företag ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviseringsåtgärd som är identifierad i kartläggningen.

– Med projekteringsstödet vill vi stötta företagen att komma vidare från en genomförd energikartläggning till att även komma åt de mer komplexa åtgärderna.

Energisteget är inrättat av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen.

 

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)