JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Enkätsvar från 1 407 företag – från sju branscher – ligger till grund för en dagsfärsk rapport om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Rapporten har fått det passande namnet ”Den osynliga infrastrukturen”.

– Tanken är att titeln ska skicka signalen att mjukvara finns överallt i dagens näringsliv, men den syns inte så särskilt mycket, säger Martin Anderson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, i samband med dagens rapportsläpp.

Han har skrivit rapporten tillsammans med Joakim Wernberg på uppdrag av branschföreningen Swedsoft som drivit det Vinnovafinansierade projektet tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Captureinnovation.

Den färska rapporten bygger på data från en enkätundersökning, där huvudsyftet har varit att ta fram ny statistik och kunskap kring tillgången och efterfrågan på mjukvarukompetens i svenskt näringsliv. Likaså ingår fem djupintervjuer.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har samlat in data. Först skapades en urvalsram om 16 271 svenska företag, ur vilken det sedan drogs ett stratifierat slumpmässigt urval om 3 000 företag. Av dessa svarade 1 407.

– Svarsfrekvensen var hela 47 procent. Det är enligt SCB fantastiskt bra på en öppen enkät som denna, betonar Gabriel Modéus, generalsekreterare för Swedsoft.

En viktigt detalj är att undersökningen spänner över alla typer av företag – från de allra största till startups. Här ingår sju branscher: tillverkning, energi, handel, transport, IKT, finans och juridik/ekonomi/vetenskap/teknik.

Trots den stora samhällsbredden visar det sig att så gott som alla företag som svarat har ett tydligt beroende av mjukvara i sin affärsverksamhet. Och hela 35 procent av företagen utvecklar själva mjukvara.

– Idag är det inte längre en begränsad IT-sektor som man menar när man talar om mjukvara. Så har det varit, men den sanna bilden är att vi gått från en begränsad IT-sektor till ett digitalt skifte i hela ekonomin, påpekar Martin Anderson.

I kortet belyser den nylanserade rapporten tre övergripande slutsatser:

• Mjukvara spelar redan idag en viktig roll i hela ekonomin. Mjukvara och mjukvarubaserade system är väl integrerade i svenska företag och påverkar deras affärsverksamhet och produktivitet på både kort och lång sikt.

• Hur mjukvara används och vilka kompetenser som behövs varierar tydligt mellan såväl branscher som företag. Det ställer nya krav på kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

• Företagen och ekonomin kommer att bli mer beroende av mjukvara i framtiden i takt med en accelererande teknikutveckling. Det ställer i sin tur krav på politiken.

Här kan du ladda ner en pdf-version av rapporten (länk).

MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)