JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

De 40 procent av elenergin som tyska politiker bestämt ska komma från vindkraft år 2030 – kommer att kunna levereras. Det konstaterar två forskare, och visar hur det ska gå till.

Givet att elkonsumtionen är densamma i Tyskland år 2030 som idag och givet att vissa strategiska beslut tas, så kan tysk vindkraft leverera 40 av de 65 procent som tyska politiker nu vill ska komma från förnybar el år 2030.

Det konstaterar två forskare på universitetet i Freiburg i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energy Conversion and Management. 

Dirk
Schindler

– Vi nådde målet 40 procent i flera olika scenarier, säger en av forskarna, Dirk Schindler, till Elektroniktidningen.

Övriga 25 procent ska levereras av sol, vatten och biomassa, men forskarna studerade alltså enbart vindkraftens bidrag.

Kalkylen förutsätter att utbyggnads­inves­teringarna fortsätter i det tempo som rådde under 2017.

Med en smart strategi krävs under 100 GW totalt installerad kapacitet och cirka 36 000 vindturbiner för att nå målet på 40 procent, som motsvarar cirka 250 TWh per år. Prislappen hamnar då på samma nivå som brunkol.

En stor andel av de idag redan installerade 30 000 vindtrubinerna skulle i scenariet uppgraderas eller bytas, och endast 6 000 nya system skulle behöva installeras.

Målet med forskarnas studie var att undersöka utfallet i antal vindturbiner, installerad effekt, kapacitetsfaktor, kostnader och geografisk distribution av vindturbiner under olika scenarier för teknikanvändning, strategi och vindresurser.

För ändamålet utvecklade forskarna ett lämplighetsindex för möjliga placeringar av vindturbiner. Vill Tyskland skruva upp målet ytterligare, behöver landet bara skruva på några parametrar i modellen.

Modellen skulle kunna återanvändas i andra länder som vill bygga ut sin vindkraft. Den försöker bland annat hålla antalet nya installationer lågt och att undvika geografiska koncentrationer av vindturbiner.

En viktig faktor i Tyskland visade sig vara att optimera utplaceringen. Med en mindre genomtänkt utplacering kan det ta betydligt längre än till 2030 att nå 40 procent, och krävas betydligt fler vindturbiner.

Repowering visade sig också vara en effektiv strategi – att uppgradera befintliga verk till högre effekt eller att byta ut dem mot större verk. Detta är en strategi som redan används.

År 2015–2017 alstrade tyska kraftverk 34, 34 respektive 39 procent av sin elektricitet ur förnybara källor. 50, 51 respektive 48 procent kom från kol, olja och gas. År 2002 var andelen förnybar tysk produktion 8,6 procent och den totala producerade energimängden har varit ungefär densamma sedan dess, strax över en halv PWh

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)