JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Industri 4.0: Ericsson sätter Sverige på patentkartan

Sverige är det land i Europa som ansökt om flest internationella patent inom Industri 4.0 mellan 2010 och 2016. Globalt ger det en femte plats. Ett företag – Ericsson – ligger bakom 83 procent av alla dessa svenska ansökningar, enligt PRV som konstaterar att exempelvis AI inte är en svensk paradgren.

Ericsson är en stark motor när det gäller att söka patent kring datakommunikation, hårdvara och mjukvara som kan användas inom Industri 4.0. Det konstaterar PRV i sin statistik över patentansökningar inlämnade under tidsperioden 2010–2016.

Statistik från PRV inom Industri 4.0

PRV anger inte hur många patentansökningar som har kommit in under tidsperioden, men det går att räkna ut att det rör sig om cirka 67 000. Av dessa står Sverige för drygt 2 600 – varav Ericsson ligger bakom 83 procent.

Studerar man alla teknikområden under den angivna perioden står Sverige för cirka 1,8 procent av alla patentansökningar – inom Industri 4.0 är den siffran 3,9 procent.

Det tunga bidraget från Ericsson kommunicerar PRV med en viss oro.

– Vi misstänker att det finns en outnyttjad potential hos mindre företag som utvecklar olika tillämpningstekniker och vill satsa internationellt. Med tanke på att den globala konkurrensen ökar hela tiden, inte minst från Asien är det angeläget att höja kunskapsnivån om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem, säger Peter Strömbäck, gd på PRV, i ett pressmeddelande.

I sin sammanställning delar PRV in Industri 4.0 i tre huvudområden: Kärntekniker, möjliggörande teknik och tillämpningstekniker.

En klar majoritet av de internationella ansökningarna från Sverige rör den förstnämnda kategorin – här ingår nyskapande inom kommunikation, hårdvara och mjukvara. Under de senare åren har antalet ansökningar för kärntekniker legat runt 500 stycken.

Ansökningar som rör möjliggörande teknik – såsom artificiell intelligens, geo-positionering och säkerhetsteknik – ligger klart efter. Här handlar det om cirka 200 patentansökningar, medan kategorin som omfattar tillämpande teknik, exempelvis personlig utrustning, fordon och infrastruktur, inte är fler än cirka 100.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus