JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Utvecklingen inom artificiell intelligens går i ett rasande tempo. Samtidigt har AI potential att skapa genomgripande förändringar i våra liv och hela samhället, menar Vinnova. I en färskt rapport har myndigheten sammanställt satsningar och innovationsmiljöer som jobbar aktivt med utveckling och tillämpningen av AI i Sverige.

Regeringen har givit Vinnova uppdraget att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet på AI-området. På myndigheten pågår också ett arbete med att samla och publicera kunskap och material kring AI-utvecklingen i Sverige.

En första del i Vinnovas kartläggning av AI-miljöer är en färskt rapport. Här är svenska miljöer som idag bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens sammanställda. Kartläggningen är gjord tillsammans med näringsdepartementet.

Ur rapporten: Svenska AI-miljöer med geografisk hemvist.

Sammanlagt presenteras 39 AI-miljöer. De sprider sig över 17 orter i landet – från Malmö i söder till Luleå i norr – där de flesta har sin hemvist på universitet, högskolor eller institut.

I rapporten nämns även andra satsningar som stimulerar forskning, utveckling och tillämpningar inom AI. Här går att läsa om Vinnovas satsningar, men också kort om satsningar finansierade av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), och KK-stiftelsen.

I förordet till rapporten skriver dock Daniel Rencrantz, utvecklingsledare på Vinnova: ”Översikten är inte fullständig utan måste ses som en första bild av ett landskap som är under utveckling.”

Här hittar du rapporten ”AI-miljöer i Sverige” (länk).

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus