JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Miljonregn över samspelet energisystem och samhälle

Energimyndigheten förlänger tre forskningsprogram med fokus på en hållbar samhällsutveckling. Programmen sätter energisystemet i fokus och får sammanlagt 380 miljoner kronor i stöd.

Alla tre forskningsprogrammen har pågått sedan tidigare och har som mål att bidra till ett ökat samspel mellan energisystemet och samhällets olika aktörer.

– I dessa tider är det än mer viktigt att våga hålla i och hålla ut i de pågående forskningsinsatserna, och dessutom våga göra ännu mer för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi betonar med de här besluten vikten av stabilitet i forsknings- och innovationsarbetet, säger Robert Andrén, gd på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Ett högt söktryck anges som ytterligare en anledning till förlängningen.

Det förstnämnda programmet nedan – E2B2 – har exempelvis redan idag ett mycket stort intresse från både akademi och näringsliv med över 200 samfinansiärer.

De tre forskningsprogram som får förlängt stöd från Energimyndigheten är:

  • Energieffektivt byggande och boende (E2B2). Programmet får ytterligare 160 miljoner kronor och programperioden förlängs till sista december 2024.
  • Människa, energisystem och samhälle (MESAM). Programmet får ytterligare 160 miljoner kronor och förlängs till sista december 2025.
  • Design för energieffektiv vardag. Programmet får ytterligare 60 miljoner kronor och förlängs till sista december 2024.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)