JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 2 december 2021 VECKA 48

Cirka 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar år 2030 bedöms vara laddbara, enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Det minskar utsläppen radikalt, men kräver i sin tur en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

I en ny rapport från Stockholms Handelskammare ”Elbilar på frammarsch” analyseras trenden mot elektrifierade fordon, och hur den kan påverka den svenska fordonsflottan under de kommande tio åren.

Rapporten bygger på tre scenarion – låg, medel och högt – där medelscenariot bedöms vara det mest sannolika. I det växer den totala fordonsflottan linjärt utifrån den genomsnittliga förändringen per år mellan 2006 och 2019. Samtidigt baseras ökningen av antalet laddbara fordon på den genomsnittliga tillväxttakt som uppmättes för åren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020.

Utfallet blir då omkring 2,6 miljoner laddbara bilar år 2030. Det motsvarar cirka hälften av alla personbilar på de svenska vägarna. I praktiken innebär det att alla bilar som nyregistreras från 2028 kommer att vara laddbara.

Stefan Westerberg

– Elbilstrenden är extra stark runt stadsregionerna och det har fått till effekt att vissa regioner, bland annat Stockholm och Uppsala, ligger på dubbelt så många fordon per laddpunkt i jämförelse med EU:s rekommenderade nivå, säger Stefan Westerberg, på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande, och påpekar:

– Det kommer bli viktigt att politiken säkerställer att infrastrukturen hänger med förändringen på marknaden.

Hittills i år så har antalet nyregistrerade laddbara bilar mer än fördubblats jämfört med 2019. Och om utvecklingen följer medelscenariot så kommer utsläppen från personbilar år 2030 att vara omkring 57 procent lägre jämfört med 2018.

Samtidigt måste antalet laddpunkter i Sverige växa dramatiskt – från dagens 10 300 till runt 260 000 år 2030 – för att vara i linje med dagens EU-rekommendationer. För Stockholms del skulle det innebära drygt 48 000 nya laddpunkter.

– Det kommer bli viktigt att politiken har framförhållning, planerar och skapar förutsättningar för laddinfrastrukturen att hänga med i den snabba förändringen, konstaterar Stefan Westerberg.

Här kan du ladda ner rapporten som pdf (länk).

MER LÄSNING: